Електроника

Во овој напис за сите љубители на радиотехниката ќе понудиме едно поинакво решение на радиопредавател за самоградба, кој многу пати бил изработуван од страна на вљубениците во ваков тип на уреди. Исто така ова решение доста често се користело и во комерцијалните радиостаници ширум светот. Овој предавател работи во подрачјето на ултракратки бранови со фреквенција од 88 до 108MHz со чекор од 100kHz. Овој предавател има рамна фреквенциска карактеристика во широк опсег на аудио фреквенции, обезбедува RF-моќност од 1W и подрачје на покривање од околу 1,5 km, а со добра антена, и поволна локација, дометот може значително да се зголеми.


Аудио и видеотехника

Abbey Road Studios е едно од најпоз­натите студија за снимање во светот и глобална музичка икона. Меѓу најзабележителните клиенти на студиото биле Битлси, кои го користеле,  особено неговото Студио 2, како место за многу од иновативните техники за снимање што ги усвоиле во тек­от на 1960-тите. Тоа е место каде што ги снимиле повеќето од нивните песни. А култниот статус е само надграден откако еден од албумите на Битлси, поточно нивниот единаесетти по ред, беше наречен – Abbey Road. Па да разгледаме околу што сè се креваше и сè уште се крева прашина, односно зошто ова студио ги заслужува ловориките со кои го опсипуваат и воспеваат неговите среќни клиенти.


Аеронаутика

Параглајдерот е летало кое последно се појави во светот, но стана најмасовно спортско летало. Неговиот постанок и развој цело време е испреплетен со делтапланот (змејот) што го опишував во Емитер, септемврискиот број од 2002 година, и со падобранството. Сега, после две децении од тој напис и пет декади од првите летови, параглајдерите доаѓаат до своето совршенство. Поради што им требаше толку време да ги достигнат потребните карактеристики и зошто последни се појавија на пазарот – ќе дадам некои свои видувања.


Аудио и видеотехника

Во оваа рубрика анализирам и подобрувам постари модели звучници што биле популарни на овие простори. Се надевам дека од досегашните мои „операциони зафати” на ваквите звучници научивте дека дури и познатите светски брендови често не сакаат (или не знаат) да направат добар звучник во зададената рамка на буџетот. Со сосема мали модификации на оригиналните фабрички свртници успеав да добијам многу подобри резултати. Овојпат на операционата маса се најдоа англиските звучници Mission 753 Freedom.


Информатика

Изминатава година, па и нешто повеќе, развојот и напредокот во технологијата се во знакот на вештачката интелигенција. Иако многумина појавата на мноштво интелигентни агенти со комплексни јазични системи, ВИ модели што допреа во речиси секое поле од техниката, ги дочека неспремни и стаписани, секако дека напредокот не се случи одеднаш и преку ноќ. За подобро да ја разбереме и искористиме можноста на алатките и моделите со вештачка интелигенција, во овој напис ќе се запознаеме со нејзините основи – што таа претставува, кои се почетоците, развојот и каква иднина нè очекува.


Научна фантастика

Почетокот на XIX век го карактеризираат две обележја – науката и пролетерјатот. Со поврзувањето на тие две обележја конечно се доаѓа до одвојувањето  на фантастиката, надприродното и протонаучното од новиот ток. Сега сѐ повеќе се говорело за влијанието на науката и научните спознавања на моќниот развој на општествата и луѓето.  Книжевноста на реализмот се задоволувала со романтиката на обичната реалност, (нешто што било базична преокупација на модерните реалисти) нешто што ја сведувала целата книжевност на решавање на проблемите на љубовта и карактерите. Но, во исто време се појавуват писатели за кои уметноста не е обично цртање на животот, туку таа треба  да го следи човечкиот ум до неговите, па и над неговите најсмели визии.


Астрономија и астронаутика

Научниците се обидуваат да ги от­кријат мис­териите поврзанани со раѓањето, еволу­цијата и моќта на црните дупки, едни од нај­моќните но истовремено и најтешки објек­ти за детекција во Универзумот. Пред неполна година астрономите конечно ус­пе­јаа да ги направат првите слики од су­пер­­масив­ната црна дупка во центарот на наша­та галаксија Млечен пат. Но, сепак не мо­жев­ме директ­но да ја видиме оваа црна дупка. Тоа е затоа што таа е толку густо “спакувана”, што гравитацијата од нејзината маса ја спречува светлината да избега. Фотогра­фијата на Стрелец А, како што е позната нашата централна галак­тичка црна дупка, всушност покажа блес­кав ореол на гасот околу овој објект, за кој сега знаеме дека е милион пати помасивен од нашето Сонце.


Електроника

Јавниот градски превоз е од клучно значење за функционирањето на еден град и неговиот сообраЌаен ред, кој непосредно влијае на намалување на сообраќајниот метеж. Јавните сообраќајни претпријатија (ЈСП) можат да го организираат и оптимизираат својот систем со премин кон дигитален систем базиран на електронски RFID картички. Придобивките се големи и многубројни, а широката распространетост на оваа технологија го прави преминот од хартиен билет кон RFID картичка сосем едноставен од кориснички аспект.


Информатика

Криминалниот акт може да се изврши на кој било компјутер поврзан во локалната или светската мрежа. Но, штом хакерите бидат откриени, ред е на истражителите да обезбедат посредни реални докази за стореното дело. Светската судска практика ги прифаќа компјутерски генерираните и компјутерски меморираните докази под соодветно дефинирани услови, а најтешко е да се добие таканаречен дигитален доказ без пукнатини, цврст доказ кој ги покрива сите објаснувања и заклучоци...


Архитектура и градежништво

Несомнено плутата е дар од приро­дата за човекот. Широк е дијапазонот на области во кои плутата е навлезена. како производ добиен од дрвото плута даб, ја чини уникатна, како неисцрплив при­роден ресурс, голем пријател на чо­век­от во зачувување на животната сре­ди­на, пред сè поради енормно големо коли­чество апсорпција на CO2 во текот на животниот век на дрвото, но исто така и во заштеда на енергија кога про­из­водите од плута се употребуваат како изолациски материјали во градеж­ните објекти.


Металство и машинство

Симптомите се јасни – промената на звукот на  машината за перење укажува дека најверојатно има проблем со тркалачките лежишта од барабанот. Промената не е нималку лесна, но колку побрзо се изврши замената, толку подобри се прогнозите за остаточниот век на машината. Па, да засукаме ракави и да се фатиме со работа...


Физика

Во заштитата на зградите од удар на гром како алтернатива на громобранот може да се искористи и моќен ласер. Оваа неверојатна идеја штотуку, за првпат, беше успешно спроведена во пракса.


Информатика

Linux командната линија претставува тексту­ален интерфејс за вашиот компјутер. Честопати се нарекува и shell, terminal, console, prompt или со различни други имиња, може да изгледа дека е сложено и збуну­вачки за употреба. Сепак, можноста за копирање и залепување на команди (copy/paste) земени од некоја веб-локација, во комбинација со моќта и флексибилноста што ги нуди командната линија, значи дека нејзиното користење може да биде од суш­тинско значење кога се обидувате да сле­ди­те упатствата на Интернет.

Што ќе ви треба? – Компјутер со Ubuntu или некоја друга верзија на Linux.


Автомобилска техника

Оваа тема е недоволно разработена во стручната литература од оваа сфера, а во македонската стручна литература јас досега воопшто немам сретнато текст или есеј на оваа тема. Токму тој факт ми беше пре­дизвик да фрлам малку светло на ова мошне интересно прашање и, во својата суштина, енциклопедиски преглед на темата. Разработката на темата е мошне незгодна од повеќе причини, како брзиот развој на техниката и технологијата на мото­рите СВС, промените во експлоа­тацио­ните параметри на машните, промените во производствените технологии итн. Но, се­пак, постојат некои константи во парамет­рите и на моторите СВС и на машините и технологиите каде овие мотори се користат и токму тој факт ќе ја овозможи реализа­цијата на овој стручен труд, кој се надевам дека ќе наиде на добар прием кај чита­телите на ЕМИТЕР.


Научна фантастика

Досега пишуваваме за блокбастери, мега, гига, тера спекатку­ларни проекти, филмови ем книги од областа на научната фантас­тика и тоа е дел од мојата лична поп-култура која ме обликувала. Но, морам да признаам дека недозовливо малку ми е количината на она што го сакам, со ниво кое ме зашеметува. Тогаш, кога нема што друго, а го почитуваш жанрот со религиска посветеност, секако дека ќе се впуштиш во оние, малку пониски спратови на продукција. Овде ќе говорам за филмови кои не биле никогаш во А продукција, па дури некои ни во Б, но мене ми оставиле силен впечаток, белег и дека од историска дистанца, за некои и повеќе од 50 години, навистина не ме оставаат рамнодушен. Без особен ред и поредок, по никаква хронологија, ретки скапоцени камења...


Макетарство и моделарство

Во мојата воздухопловна моделарска кариера имам изградено многу модели со кит комплети, под контрола на наставник, Тоа беше дел во моделарскиот центар во Белград. Постарите моделари се сеќаваат на моделите Колибри, Кумулус, потоа Ф-1-А ,Чапља, модел качувач. Желбата беше со свој труд да дојдам до квалитетна РК едрилица способна за натпревари од републички и меѓународен ранг. Моделар од САД ми предложи да се обидам со градба на 2 метарска едрилица од типот Спирит. Но во Македонија не заживеа таа категорија, па следниот потег беше обид со подобриот модел од 2,5 м – Спирит 100. Сметав дека така ќе ја заменам веќе застарената полумакета РК едрилица ÀSW-17, со која инаку остварив супер резултат на Балканијадата во Турција.


Омнибус

Иако сме сосема свесни за неизбежната минливост на животот и поготвени ја прифаќаме, неретко се наоѓаме како затечени кога ќе нè напушти некој познат лик. Деновиве тоа се случи кога на 27 јули засекогаш нѐ напушти нашиот долгогодишен соработник Зоран Тасиќ.


Телекомуникации

Раната историја на радиото на поранешните југословенски простори се случува во времето на постоењето на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците (СХС), подоцна Кралството Југославија. Формирањето на првите радио станици било резултат на влијанието на она што во тоа време се случувало во радио технологијата во Европа и во светот пошироко.


Аудио и видеотехника

Со надградбите кои ги донесува новата BRAVIA Mini Led серија на Sony телевизори е направен значителен исчекор во однос на претходните non-OLED модели. Иако сѐ уште не може да го достигне квалитетот на OLED и QD-OLED технологиите, Mini LED заднинското осветление на екранот е скалило погоре во однос на стандардната LED технологија и е одличен компромис во погледот на цена-перформанси.


Информатика

QRishing е форма на фишинг напад каде хакерите ги искористуваат QR-кодовите за да украдат приватни информации, да инсталираат малициозен софтвер на вашиот уред или да пренасочат лице на небезбедна веб-локација. Како функционираат овие напади и како можете да избегнете да станете жртва на QRishing напад?


Астрономија и астронаутика

Во однос на Сончевиот систем секојдневно читаме нови информации што ни пристигаат од светските научни центри кои се занимаваат со оваа проблематика. Па, и во ова. Во ЕМИТЕР низ годините биле опфатени голем број теми кои говореле за самата структура или, пак, за телата што го сочинуваат Сончевиот Систем. Тука би сакал да направам еден краток осврт на непосредната околина на самиот Сончев Систем, односно – ајде да видиме кои сè ѕвезди и ѕвездени системи се наоѓаат на растојание од 10 светлосни години од нас! А во некоја следна прилика ќе опфатиме и малку поширок простор од нештата што го сочинуваат нашето соседство.


Енергетика

Сончевата и ветерната енергија станаа драматично поевтини во последните неколку децении. Сепак, овие извори сè уште зависат од условите на околината – без ветер, турби­ните не можат да се вртат, а ако сонцето не сјае, соларните панели не можат да соберат енергија. Транзицијата кон “чиста” електрична мрежа може да се забрза само со склади­рање на вишокот енергија во батерии и потоа да ја прерас­пре­делуваме кога сонцето и ветерот не соодветс­тву­ваат со побарувачката. Тоа ги прави овие извори помалку конзистентни од фосилните горива. Со развојот на оп­штест­вото и исцрпу­вањето на природните ресурси, луѓето мора да почнат да користат обновливи извори на енергија и да развијат уреди за складирање енергија со ниска цена и висо­ка ефикас­ност, како што се секундарните батерии.


Електроника

Појавата на TDA2030, со неговите добри перформанси и мали димензии, во многу ја олесни изработката на аудиозасилувачите. Конструкцијата на овој гитарски засилувач е симната од веќепостоечко гитарско комбо со TDA2030 во излез, а едноставната изведба беше само дополнителна мотивација за реализација на проектот.


Еурека

Енергијата е важен ресурс за техничкиот и економскиот развој на современиот свет и е вклучена во сите аспекти на друштвениот живот. Затоа  рационалното раководење со енергијата е една од клучните предуслови за развојот на секое опшество. Задоволувањето на се поголемите енергетски потреби во иднина, со морален однос кон околината, располагање со природните ресурси со цел за економски развој, бара изградба на нови енергетски постројки со се построги барања за раководење со енергијата, рационализација на инвестициските вложувања и заштита на околината.


Омнибус

ППК со апликативен интерфејс за лесен дизајн; МеурЧиња од сапуница претворени во ласери; Решена претпоставка аналогна на Римановата хипотеза?; Како илјада Лего астронаути пристигнаа (речиси) во вселената; Растителна габа зарази човек; Една инјекција ќе ги замени шаката апчиња што треба да ги пиете секој ден; Голем напредок на кинеските експерти во областа на 6Г технологијата; Постигната рекордна резолуција на сн