Пишувајте ни, прашувајте, коментирајте, предлагајте...

ЕМИТЕР 
Македонско списание за популаризација и примена на науката и техниката 
ISSN 1409-5335 ; UDK 001 62 


Издавач: 
Друштво за развој на научно-техничка култура "ЕМИТЕР" д.о.о. 
ул. Петар Манџуков бр. 50-б, Скопје 
e-mail: emiter@unet.com.mk 

Редакција: 
ул. 11 Октомври бр. 38/11, 1000 Скопје 
e-mail: redakcija@emiter.com.mk

Контакт телефони: 
(02) 3115-111, 071-255-704 
Во работни денови од 9 до 17 часот