Рекламирајте се во ЕМИТЕР

ЕМИТЕР е веб–портал и списание за популаризација и примена на науката и техниката, прво и единствено од ваков вид во Македонија, кое излегува редовно од 1995 година. Списанието ЕМИТЕР сега има околу 2000 претплатници, на електронското и печатеното издание, а веб-порталот во просек има 30-50 илјади посети месечно. ЕМИТЕР може да се пофали со профилирана читателска публика ориентирана кон науката и техниката, а тоа е вистинската целна група за промоција на производите и услугите кои ги нуди Вашата компанија.

За повеќе информации, ценовник и понуда обратете се до:

Сашко Таневски
Маркетинг менаџер
e-mail: marketing@emiter.com.mk
мобител: 071/255-709