Електроника

Склоповите за електронско палење представени во овој проект се наменети за вградување во сите автомобили со бензиски мотор кои имаат палење преку класичен разводник на палењето и активирање преку механички разводник (платина).


Електроника

Во многу населени места или во делови од нив, па дури и по одделни улици напонот на електричната мрежа опаѓа под нивото до кое електричните апарати можат да работат колку–толку правилно. Оваа појава е многу присутна во зимските периоди кога поради зголемената потрошувачка на електричната енергија напонот драстично опаѓа. Во едно минато време постоеше еден стандард во кој беше забележано дека електричните апарати можат да работат без да претрпат дефекти во границите од 187–242 волти.


Аудио и видеотехника

При крајот на предминатата година се појави едно многу интересно интервју направено со легендарниот аудиоконструктор Rupert Neve koj во светските аудио кругови ужива несомнена почит. Во него се опфатени разни области на аудиотехниката. Како и да е, неговите мислења и сфаќања во врска со тековните, поранешните и идните дилеми на аудиотехниката се надеваме дека ќе бидат многу интересни не само за професионалците, туку за поширок круг читатели.


Аудио и видеотехника

Бројноста и разновидноста на многуте формати за складирање на дигиталното аудио постојано се во пораст. Тековните формати се разликуваат според тоа дали записот се врши на лента, на диск драјвови или на електронски елементи.


Аудио и видеотехника

Повеќе од четврт век фирмата OTARI произведува магнетофони со препознатлив квалитет и функционалност кои лесно се одржуваат. Со своите повеќеканални аналогни магнетофони таа е присутна и кај нас. Од 1994 година го произведуваат првиот дигитален повеќеканален хард диск магнетофон под име RADAR (Random Access Digital Audio Recorder-дигитален аудио рекордер со случаен пристап) кој имаше многу поволни карактеристики, но имаше и некои недостатоци.


Аудио и видеотехника

Со стандардите од секаков вид се среќаваме на секој чекор во секојдневниот живот. Тие постојат за да ги унифицираат соодветните карактеристики на некој производ, со што ќе се обезбеди и негово поевтино производство, лесно и долготрајно користење, како и заменливост, односно компатибилност, кога се работи за ист вид производи од различни произведувачи.


Електроника

Многу современи уреди за радио комуникација имаат низа вградени уреди кои ја олеснуваат работата и нудат одреден конфор. Сепак многу од таквите уреди се јавуваат како опционални, а тоа значи повеќе пари. Од друга страна голем број радиоаматери користат солидни радио уреди од постарите генерации кои не нудат конфор како новите.


Електроника

C – MOS прекинувачите кои можат да работат во двете насоки, можат да се употребуваат како скоро совршени електронски прекинувачи преку кои се пренесуваат аналогни и дигитални сигнали. Нивното управување се врши со доведување логичка нула или логичка единица на високоомските влезови. Практичните верзии на овие прекинувачи имаат скоро бесконечна импенданса во состојба на исклученост, додека кога се уклучени нивната типична импенданса е од 90 до 300 оми.


Електроника

Општата состојба на акумулаторот наједноставно се следи со мерење на неговиот напон, и тоа во работни услови. Подрачјето на покажување како и точноста на мерењето на волтметарот за мерење на напонот на акумулаторот што ви го нудиме, може да се одбере по желба на корисникот. Ние го одбравме подрачјето приближно од околу 8V па до 16V со точност (чекор) на мерењето од 900mV.


Електроника

Во услови на слаба видливост сигналните светла на возилото тешко се забележуваат. Во такви случаи, заради подобро воочување на возилото, инструкторите препорачуваат при кочење сопирачката неколку пати последователно да се притисне. Ние ви препорачуваме сами да си направите импулсно стоп светло кое автоматски ќе се вклучи штом ќе ја притиснете сопирачката.


Електроника

Ако е потребен стабилизиран напон за напојување за струи до 1A, при неговата едноставна изработка не би требало да има никакви потешкотии, бидејќи можат да се употребат интегрираните стабилизатори на напон со три ногички. Овие стабилизатори се со фиксен напон и излезна струја од 0,5 до 1 A во зависност од условите на ладење и од произведувачот.


Електроника

Монолитното интегрирано коло TCA 280 A наменето е специјално за активирање на тиристори и тријаци, па поради сложеноста на електронските функци во неговата внатрешност, често се нарекува и окинувачки модул (trigger–module). Предвидено е за непосредно приклучување на градска мрежа, па со тоа отпаѓаат елементите за прилагодување и напојување (трансформатор, исправувач и слично).


Електроника

На машините за намотување се почесто наместо механички, се употребуваат дигитални бројачи на навивки. Таквите бројачи мораат да имаат можност за броење како напред така и назад и во секој момент да може да бидат поставени на нула односно да бидат ресетирани. Броењето на вртежите на оската може да се изведе механички со помош на контакти, магнетно со користење на таканаречениот холов ефект или оптички.


Електроника

Активирање на некој уред после одреден број на импулси може да се реализира со помош на склопот чија шема е прикажана во овој напис. Склопот лесно може да се проширува или намалува во однос на тоа колку цифрен број е потребен, но во најголем број на случаи прикажаниот четвороцифрен број ќе ги задоволи вашите потреби.


Омнибус

TAG McLaren F1-RLA Avantgarde;
О`Неосна D2-A1;
CD со капацитет од 140 GB;
Onkyo FR-435;
Kenwood TH-79 AKSS;
Icom IC-R3;
MFJ434 contest voice keyer;
Icom IC-756PRO;
Нов процерор на ISD за препознавање на говор;
Tektronix TDS30xx;
Ревербератори;
Поддршка на AAC од Dolby;
Cedar награди 2000


Омнибус

Резултати од домашниот КБ-натпревар "Гоце Делчев"-2000 година;
Најбарани DXCC-земји на RTTY во 1999 година;
Соларен циклус 23;
"Jun`s electronics";
Правила за натпреварот I.O.T.A.


Електроника

Сигурно сте сретнале еден куп играчки за деца на кои со притискање на одредено копче се репродуцира снимена порака. Таа порака најчесто е говор, музика и слично. Во текот на 80-тите години, таквите записи обично се вршеа на некој вид миниатурен магнетен диск. За репродукција се користеше додатен НФ засилувач, а квалитетот на репродукцијата можеше да задоволи некои минимални критериуми. Со своите димензии, таквиот систем можеше да се смести во некоја кукла со средна големина.


Електроника

Пред три години под насловот „Двоен извор на DC напон" во ЕМИТЕР беше објавен проект за изработка на извор за напојување. Квалитетен уред кој заслужува да се најде во секоја аматерска работилница. Следејќи ја истата логика: изработка на евтин и, за аматерски услови, квалитетен извор за напојување во овој број објавуваме уште еден сличен проект овојпат со интегрираниот стабилизатор L200.


Уводник

Пред 5 години, некаде во овој период во завршна фаза беше подготовката на првиот број на ЕМИТЕР. Тогаш исполнет со ентузијазам и оптимизам, поддржан од неколкумина блиски пријатели и соработници ја претставив концепцијата и плановите за развој на новото списание во македонскиот информативен простор, прво списание од областа на електрониката и сродните дисциплини.


Електроника

За тонската корекција на сигналот досега повеќе пати е пишувано на страниците на Емитер. Да ги споменеме само "loudnes" контролата (3/95) и петпојасниот еквилајзер (9/99). За нивната намена, исто така е пишувано. Во овој број ви нудиме решение за регилатор на бојата на тонот. Меѓусебното влијание на фреквентните појаси на два соседни тонски појаси не е изразено кај овој тип на еквилајзер со номинален број од пет тонски појаси. Потенциометрите на еквилајзерот се поставуваат во средна положба, потенциометарот на возбудата (касетофонот) на минимум и потенциометарот на засилувачот во средна положба. Уредот не бара никакво нагодување, проработува "од прва" и е веднаш спремен за експлоатација.


Аудио и видеотехника

Нашиот читател Славко Стојковски ја направи подобрата варијанта на звучникот Techno 8 (проектот во ЕМИТЕР 10/96), токму како што препорачав: со поквалитетниот високотонец Simsonik YDQG 5-2 (наместо YDQG 5-1) и со поголем волумен на кутијата. Проектот Techno 8 беше направен пред да го купам уредот CLIO и ова ми е прв пат да измерам некој звучник кој е правен врз база на тој проект (а направени се голем број, колку што дознав).


Аудио и видеотехника

После подолга пауза повторно ви презентирам еден слушен тест на Hi-Fi уреди. Како апсолутно валидни слушни тестови јас ги признавам само слепите слушни тестови, но во овој случај ќе направам отстапка од овој закон, бидејќи високата температура во овие летни дни и онака претставува доволна тешкотија, па не сакав дополнително да го оптоварувам жирито.


Електроника

Рaзвојот на технологијата и потребите на пазарот за стабилизатори со мала форма, прецизни карактеристики и ниска цена пред дваесетина години ја условија појавата на монолитните стабилизатори на напон. Овој вид стабилизатори денес наоѓа примена во сите уреди за кои се бара стабилен напон независен од промените на влезниот напон, струјата на оптоварување и работната температура. Најпопуларни меѓу нив секако се стабилизаторите од сериите 78xx и 79xx.


Писма
Гитарско комбо
Звучници Dynaudio
Засилувач и звучници
Скапи звучници
ESR метар
Дигитален волтметар
Звучник