Електроника

На голем број аматерски музички состави основен проблем им претставува квалитетното озвучување на своите инструменти и вокали. Едно од решенијата на овој проблем се бара во набавување на посебни засилувачи за секој член, или набавување на разгласна миксета и еден заеднички засилувач. Второто решение т.е. набавувањето на разгласна миксета е мошне поефикасно, бидејќи контролата на звуците од сите инструменти и вокали се наоѓа на едно место со што контролата е поедноставна и попрегледна отколку кај посебните засилувачи. Но, и двете решенија се карактеризираат со големи финансиски давачки. Па, поради горе наведениве причини, во наредниов текст претставена е една четири канална разгласна миксета, што во комбинација со некој од засилувачите со задоволителна моќност, претставени во претходните броеви, и се разбира, соодветна звучна кутија, е сосема доволна за озвучување на еден аматерски музички состав. При тоа распоредот на инструментите во влезовите е оставен на избор на корисниците.


Електроника

Ако некоја електронска компонента има потенцијал радикално да го смени животот на целото човештво, тоа е микропроцесорот. Свесни или не за неговото присуство го среќаваме насекаде. Тој мисли и работи за нас. Но микропроцесорот сам по себе е безвреден. За да работи потребна му е меморија (RAM, ROM,...), комуникација кон надвор (сериска, паралелна,...) и што е најважно соодветна програма, софтверска поддршка која ќе вдахне живот во целиот тој хардвер. Со зголемување на степенот на интеграција се овозможи покрај микропроцесорот на еден чип да се додадат влезно излезни порти, меморија, претворувачи на аналогни во дигитални сигнали, а според потребата и други хардверски додатоци. Ова овозможи да се развијат тесно специјализирани уреди со мали димензии, кои се погодни за интелигентна контрола на најразлични процеси - МИКРОКОНТРОЛЕРИ.


Аудио и видеотехника

Пред вас се наоѓа првиот македонски тест на комерцијални ("фабрички") звучници. Звучниците можат да се тестираат на два начина: објективно - со мерења и субјективно - со слушен тест. Во нашиов случај ќе бидат извршени само објективни мерења на амплитудно-фреквентната карактеристика на сабвуферите JAMO, без сателитските звучници.


Аудио и видеотехника

Иако плановите за изработка на уред со кој широките народни маси ќе можат да снимаат висококвалитетни дигитални снимки се постари од оние за производство на CD плеерот, на појавата на други дигитални формати морало да се чека доста долго. Првата комерцијална примена на вселенската технологија вообличена во PCM (Pulse Code Modulation) составот за дигитално кодирање и декодирање на звук датира уште од 1977 година и со незначителни промени егзистира до денешен ден.


Електроника

Бројачот на вртежи (обртомерот) во автомобилот служи за регистрирање на вртежите на моторот, а со тоа и следење на неговата работа. Од бројот на вртежите на моторот зависат две негови карактеристики: снагата и вртливиот момент. Вртливиот момент ја претставува силата со која клиповите дејствуваат врз коленастото вртило. Ако ги погледнеме овие особини на кој било автомобилски мотор ќе видиме дека снагата расте со бројот на вртежи сé до некоја максимална вредност, а потоа опаѓа.


Електроника

Стереото сега е стандард за музичките уреди. Секој стерео уред има 2 канала - лев и десен. Но, ако стерео уредот се напојува со моно сигнал, тогаш не може да се чуе користа од двата канала. За жал постојат многу снимки кои се снимани во моно техника. Исто така повеќето ТВ куќи кај нас емитуваат моно сигнал. Во текстот што следи обработен е еден претворувач од моно во стерео.


Електроника

При изработка на електронски уреди често е присутен проблемот на точно мерење на отпорници со многу мала вредност. Тоа е така бидејќи универзалните дигитални инструменти даваат одредена грешка после децималната запирка која може да биде поголема и од 100%.


Уводник

Кај многу читатели постои недоверба кон шемите и проектите објавени во некое списание или книга, а тоа посебно доаѓа до израз ако станува збор за домашно издание. ЕМИТЕР, како прво македонско списание за електроника е подложен на ваква недоверба многу повеќе отколку што е вообичаено, па затоа сметам дека е крајно време да разјасниме некои работи во врска со шемите и проектите што ги објавуваме.


Телекомуникации

Човекот отсекогаш настојувал да комуницира на поголеми оддалечености отколку што му овозможувале неговите сетила. Тој стремеж резултирал со пронаоѓањето и развојот на радиото.


Електроника

Апликацијата се состои од електрична шема на далечинско управување кое може да се активира и деактивира со помош на светлосен сноп од батериска лампа. Колото е конструирано со интегрираниот Ј-К флип-флоп SN7473N, при што е искористен само првиот флип-флоп.


Омнибус

Обновен радио аматерски клуб "Орце Николов";
Македонска телеграфска група (MCWG);
International DX Bulletin;
Балканска соработка и Балкански DX Contest;
Правила за UBA - Contest;
Календар на КБ натпревари за месец Јануари;
VK0 - Heard is


Омнибус

Серија BEO на BANG & OLUFSEN - некогаш и денес;
Грешка во Cyrix 6x86;
Интернет телевизор;
Евтина замена за кварцните резонатори;
Нов продор на ADSL;
Sennheiser HD 565 ovation;
DVD: Краен формат?;
Најдобриот стана уште подобар;
Понекогаш дури и поголемото е подобро;
AMC HEBE - Либра;
Taskam MD - 301 R;
C/R метар од Wavetek


Писма
Адреса за Eminence ME 10-200
ФМ предавател со поголема моќност