Аудио и видеотехника
Бас-рефлекс звучници B&W Matrix 805

Многу љубители на Hi-Fi техниката имаат голема желба да научат сами да проектираат бас-рефлекс звучни кутии. Ќе им ја исполниме таа желба - во овој серијал ќе биде даден краток теоретски осврт за бас-рефлекс звучните кутии, а потоа и потребните формули и табели за нивна пресметка. Сето ова ќе биде зачинето со повеќе практични примери и совети, како и со посочување и употреба на соодветен софтвер за оваа намена.


Електроника

Иако живееме во векот на електрониката за многумина таа претставува мистерија. Колку повеќе сме опкружени со разни електронски "чуда" толку поголема е желбата но и стравот да се "ѕирне" во нивната внатрешност. Оваа серија написи е наменета за оние кои сакаат да влезат во светот на практичната електроника. Пратејќи го овој наш курс брзо ќе сфатите дека не е неопходна инженерска диплома за да можете самостојно да изработите некој корисен електронски склоп или да поправите некој електронски уред.


Електроника

Пред вас е вториот дел од нашиот проект за дигитален мерач на капацитивност со мерен опсег до 10000µF. Во претходниот број имавте можност да се запознаете со теоријата за дигитално мерење на капацитивноста и со описот на шемата, а во овој број проектот го комплетираме со опис на практичната реализација на инструментот.


Електроника

Овој текст и серијата од текстови што ќе следуваат во наредните броеви има за цел да ви помогне во “првите чекори” во електрониката и тоа на многу едноставен и разбирлив начин. Основа на овие текстови се градбата на практични конструкции, притоа не навлегувајки во некои подетални објаснувања. Започнуваме со конструкцијата на едноставен детектор на влага кој на звучник дава продорен тон кога неговиот сензор е во допир со вода.


Аудио и видеотехника

Вибрациите во уредите ги поттикнуваат резонанциите кои создаваат некој свој “звук” кој се меша со изворниот аудио сигнал и значително го изобличува. Затоа мораме да ги спречиме, а ако веќе се појавиле, што поуспешно да ги елиминираме со одведување, пригушување или трансформирање во топлина. Токму ова е темата на овој напис кој ќе биде презентиран во две продолженија.


Електроника

Во новата програма на SGS-Thomson се појави член од фамилијата TDA20xx, под ознаката TDA2052. Овој член на фамилијата може да се пофали со максималните 60W, коло за stand-by и mute, како и коло за температурна заштита, поддржано со заштитата од краток спој на излез. Сето претходно кажано е добра претпоставка за изработка на мошне компактен излезен засилувач.


Електроника

MC68HC11F1 е 8-битен HCMOS (High-density CMOS) микроконтролер со високо софистицирана вградена во чипот (on-chip) периферија. Со напредните карактеристики на вградените капацитети многу ретки се случаите кога има потреба од надворешна меморија или друга периферија. Моделот F1 припаѓа на фамилијата MC68HC11. Може да се најде единствено во 68-пинско PLCC куќиште.


Електроника

Оние кои ја следеа серијата написи за програмот TANGO веројатно веќе стекнале некое искуство со овај програм. Со сите предности кои ги нуди ваков програм при проектирање на електронски кола, тој има и извесни недостатоци кои произлегуваат воглавно од самиот оперативен систем (DOS) под кој работи овај програм. Значи логичен напредок би бил да се премине на WINDOWS окружување и програмата Protel for Windows.


Електроника

Примената на персоналните сметачи во процесот на дизајнирање и проектирање на електронските кола сигурно претставува големо технолошко унапредување. За да се направи правилен избор на софтверот неопходно е да се познаваат и неговите можностите. Во овој напис ќе ве запознаеме со можностите на програмскиот пакет EDWinNC, кој во водечките светски списанија за електроника доби многу поволни оценки.


Аудио и видеотехника

Pacific Research & Engineering (PR&E) се занимава со дизајнирање и производство на професионална аудио опрема за телевизиската и радио дифузната индустрија. Во средината на минатата година го лансираа нивниот прв дигитален производ - интегриран дигитален аудио управувачки пулт Integrity. И покрај тоа што прилично доцна се приклучија кон групата на произведувачи на дигитална опрема, со овој производ PR&E го свртеа вниманието на јавноста врз себе.


Уводник

Со овој број ЕМИТЕР влегува во својата четврта календарска година што навистина е редок успех во македонското издаваштво дотолку повеќе што станува збор за стручно списание кое е многу посложено за подготовка, а од друга страна неминовно има мал тираж и мал број на спонзори. И покрај сите потешкотии и финансиската неизвесност сепак имаме многу планови за оваа 1998 година.


Аудио и видеотехника

Во бројот 11/97 беше претставен реверб процесорот Yamaha REV500, а сега од германскиот Solo magasin пристигнува тест во кој овој процесор се става во конкуренција со два конкурентски процесори од истата класа. Пренесуваме дел од нивните впечатоци за овие три аудио процесори.


Електроника

Со помош на евтиното интегрирано RTL коло HEP556 може да се направи едноставен мерач на бројот на вртежите кај автомобилскиот мотор.


Електроника

Колото прикажано во овој кус напис е проектирано за оние случаи кога ни се потребни два различни напони.


Омнибус

Резултати од HSC QSO marathon – 1996;
Правила за натпреварот CQ WW DX 160m;
Правила за натпреварот French DX;
Правила за освојување дипломи: Canadian QRP Award, Worked EI Counties (WEIC)
DX-информации;
Календар на меѓународни КБ-натпревари;
CQ WW DX Contest – светски и европски рекорди, SSB рекорди;
CQ WW DX Contest – светски и европски рекорди, CW рекорди;
Резултати на македонските станици во натпреварот CQ WW DX-CW (1996)


Омнибус

HI-FI информации;
DBX Blue;
Нови MegaRAID контролери на пазарот;
DVD-то има ривал;
Интернет преку "штекер";
Нов стандард на експертската група за подвижни слики;
Мултифункционални периферни уреди;
Синклер-велосипед


Писма
Критики...