Омнибус
За да се разбере сегашноста и за да може да се прогнозира иднината, мора да се познава минатото. Во следните редови ги одбележуваме настаните од науката и техниката што се случиле на денешен ден. Изборот на настаните и коментарите се на нашите стручни соработници.
Објавено на 28.02.2020 - 13:00

Информатика
Минатата недела Британците соопштија дека ќе потрошат 1,2 милијарди фунти (1,6 милијарди американски долари) за развој на најмоќниот суперкомпјутер за моделирање на временските и климатските промени во светот.
Објавено на 28.02.2020 - 11:45

Омнибус
За да се разбере сегашноста и за да може да се прогнозира иднината, мора да се познава минатото. Во следните редови ги одбележуваме настаните од науката и техниката што се случиле на денешен ден. Изборот на настаните и коментарите се на нашите стручни соработници.
Објавено на 27.02.2020 - 12:45

Геологија
Местото Chiba, каде што е откриен карпестиот седимент
Земјата се здоби со нов геолошки период, којшто зафаќа интервал од пред 770 000 до пред 126 000 години. Тој е откриен од сликата на магнетските линии, според нивната невообичаена ориентација забележана на остатоци од исфрлена вулканска лава наталожена на еден карпест седимент во дамнешното минато време. Имено, таа слика покажува сосем поинаква локација на Земјините магнетски полови во тоа дамнешно минато време. Карпестиот седимент е откриен на брегот на една река во местото Chiba во Јужна Јапонија, и според името на тоа место, новиот геолошкиот период е наречен Chibanian. Тој е неодамна ратификуван од Меѓународното здружение на геолозите, како откритие на нов значаен геолошки период во историјата на нашата планета Земја.
Објавено на 27.02.2020 - 11:15

Информатика
Поврзливоста треба да оди рака под рака со стабилноста, богатите опции и персонализираните услуги, но и истовремено, таа треба да биде достапна за сите. Мисијата на EnGenius е да обезбеди врвни податочни решенија коишто ја промовираат мобилноста, ја зголемуваат продуктивноста и се едноставни за употреба.
Објавено на 26.02.2020 - 13:30

Омнибус
За да се разбере сегашноста и за да може да се прогнозира иднината, мора да се познава минатото. Во следните редови ги одбележуваме настаните од науката и техниката што се случиле на денешен ден. Изборот на настаните и коментарите се на нашите стручни соработници.
Објавено на 26.02.2020 - 12:30

Информатика
Европската комисија смета дека пред да се воведе технологијата за препознавање лица на јавни места, најнапред треба подобро да се регулира начинот на којшто таа ќе се применува, со цел да се спречи нарушувањето на приватноста. Во нацртот кој ќе биде објавен следниот месец, еден од предлозите на Комисијата е дека државите членки на ЕУ ќе оформат тело кое ќе осигура дека новите правила соодветно ќе се применуваат.
Објавено на 26.02.2020 - 11:15

Информатика
Хакерите и кибер криминалците многу брзо ја искористија глобалната паника. Насетувајќи ја можноста за полесна дистрибуција на злонамерни програми, тие ги интензивираа нападите.
Објавено на 25.02.2020 - 11:00

Омнибус
За да се разбере сегашноста и за да може да се прогнозира иднината, мора да се познава минатото. Во следните редови ги одбележуваме настаните од науката и техниката што се случиле на денешен ден. Изборот на настаните и коментарите се на нашите стручни соработници.
Објавено на 25.02.2020 - 09:45

Медицина
Во време кога бактериите и вирусите релативно брзо стануваат отпорни на сè поголем број лекови, истражувачите се постојано во трка со времето при создавањето нови антибиотици што ќе овозможи да се избегнат пандемии. Токму од овие причини во последно време истражувачките тимови почнаа да прибегнуваат и кон користење на вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција им овозможува повеќе од значително да ја прошират нивната потрага низ базите на податоци, по молекули што се сосема различни од оние на постоечките антибиотици.
Објавено на 24.02.2020 - 15:15

Pages