Рубрика: Електроника
Одредување редослед на фази
Автори: Георги Ефтимов, Ташко Кекевски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 6/2008.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Инструментот за одредување редослед на фази е незаменлива алатка при пуштање во работа на трофазни мотори. Редоследот на фази во дистрибутивниот енергетски систем на градската мрежа нема никакво значење за домаќинствата. Сосема поинаква е состојбата во индустријата. Насоката на вртење на трофазните мотори зависи од редоследот на фазите на неговите приклучоци. Нередоследно поврзување на фазите на неговите приклучоци резултира со спротивна насока на вртење на моторот. Штетата што притоа може да настане честопати е баснословна.

Главни елементи и материјали:
Печатена плочка: ППК323
Тиристор: KT206 или сличен;
Зенер диоди: ZY39
 

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 6/2008. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.