Рубрика: Електроника
Детектор на вибрации
Автор: Георги Ефтимов
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-12/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Со помош на стандарден пиезоелектричен елемент, овој склоп е во состојба да детектира механички или акустични вибрации во својата околина. Склопот е специјално развиен за заштита од кражба на помошни влезови или затворени излози на продавници.

Пиезоелектричните елементи гене­ри­раат електричен сигнал на својот из­лез кога се изложени на механички или акустични вибрации. Со други зборови, тие вршат конверзија на механичката или акустичната енергија во електрична. Токму оваа нивна карактеристика е искористена за реализација на детек­торот на механички вибрации.

Приципот на работа на овој вид де­тек­тори е добро познат. Штом пиезо­елек­тричниот елемент ќе детектира вибрации во својата околина, се акти­вира аларм, во овој случај звучен. Во детекторот е вклучена и променлива временска задршка која, откако аларм­от ќе се вклучи, овозможува безбедно напуштање на просторот што се штити. Дополнителен релеен контакт кој се активира заедно со звучниот аларм овоз­можува активирање на уште една аларм­на сигнализација (на пример ви­зуелна) или пак поврзување на детек­торот со алармна централа.

Главни елементи и материјали:
Печатена плочка: ППКУНИ3

ИК: NE555, UM3561;

ППК: ЕМИТЕР ППКУНИ3

 
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-12/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.