Рубрика: Електроника
Коло за намалување на хистерезисот на електромагнетен релеј
Автор: Петар Аврамовски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 9/2011.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Хистерезисот се појавува кај повеќе електронски кола или физички појави: Шмитови тригери, кај магнетните и феромагнетните материјали, термостати, електромагнетни релеи итн. Појавата на хистерезис некаде е пожелна, но некаде не. Името "хистерезис" е општо прифатено, така што се употребува и во други области освен електрониката, економијата, биологијата, со цел да претстави мемориски ефект на некоја состојба. Електронското коло кое е прикажано има за цел да го намали хистерезисот.

Главни елементи и материјали:
Печатена плочка: ППК1132
 

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 9/2011. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.