Рубрика: Физика
Енергија од вакуумот
Автор: Петар Лагудин
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 5/2010.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Има повеќе од половина век откако теоретичарите претскажале постоење електромагнетски квантни флуктуации во вакуумот, кои ја продицираат т.н. Казимирова сила, безначајна за човекот, но многу важна на наноскопско ниво. Во најново време физичарите успеале да продуцираат нејзин инверзен ефект, што отвора нови индустриски можности за наномеханизмите, но и нова насока за одгатнување на причината за фамозната акцелерациска експанзија на вселената.

Во далечната 1836 год. еден морнар опишал чуден феномен: два брода поставени паралелно еден до друг на мало растојание имаат тенденција меѓусебно прогресивно да се доближуваат! Објаснувањето дојде во 1996 год. од страна на еден физичар: океанските бранови, кои странично удираат во сите страни на бродовите, се спречени да се вовлечат во тесниот простор помеѓу двата брода, па страните на бродовите свртени кон тој тесен простор се изложени на помал притисок на брановите отколку страните свртени надвор од наведениот простор, па таа разлика во притисок ги турка бродовите меѓусебно да се приближуваат.

Клучни зборови:

Дали галаксиите во универзумот потекнуваат од "енергијата на вакуумот"?

Шематски приказ на поставеноста на експериментот во кој Казимировата сила се покажува со одбојно дејство

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 5/2010. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.