Рубрика: Електротехника
Нови решенија во заштитата од пренапони во куќните енергетски приклучоци (1)
Автори: Ивица Фудурич, Марино Матевски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1/2010.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Темата на трудот е да се укаже на потребата за примена на системски решенија во заштитата на енергетските приклучоци на градежните објекти од последиците на директниот или блискиот удар на гром, како и од пренапони предизвикани од дејствувањето на електромагнетниот импулс на громот (LEMP), но и од пренапоните што се резултат од операциите на префрлање или дефект на НН и ВН-мрежа (СЕМП). Новите технологии во производството на уредите за заштита од пренапони (СПД) овозможуваат оптимизација на заштитата на градежните објекти.

Целта на овој напис е да се потенцира потребата за пронаоѓање системски решенија за заштита на енергетските приклучоци на зградите од последиците на директниот или блискиот удар на гром, како и од пренапоните предизвикани од дејствувањето на електромагнетниот импулс на громот (LEMP), но и од пренапоните што се резултат од операциите на префрлање или дефект на НН и ВН-мрежа (SEMP). Исто така, цел е да се укаже на недостатоците во сегашниот пристап кон овие проблеми и да се понудат некои нови решенија што се во согласност со најновите европски стандарди и достигнатото технолошко ниво во производството на SPD (Surge Protective Devices) и на праксата во ЕУ.

Клучни зборови:

Приклучен ормар оштетен од удар на гром

Претпоставена распределба на струјата од громот при директен удар

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1/2010. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.