Рубрика: Електроника
Електронски контролери: Избор и апликации (4)
Автор: Мирослав Китаноски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 12/2009.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во ова последно продолжение, накратко се опишани дигиталните контролери, нивната функционалност, како и погодностите и предностите што ги нудат во поглед на аналогните системи. Понатаму, изложен е еден општ пристап при изборот на погодни контролерски структури и нагодувањата на параметрите.

Денес во практиката сè почесто наоѓаат примена дигиталните контролери, и полека но сигурно ги отфрлаат старите аналогни системи. При дигиталната обработка на сигналите се постигнати многу поголеми брзини, грешките се помали, и постои компатибилност за работа преку различни компјутерски системи, со што се овозможува многу лесно следење на состојбата на процесите, како и на системите за контрола, изработка на извештаи, брзо интервенирање кога ќе се јави потреба за тоа итн.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 12/2009. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.