Рубрика: Електроника
Школа за електроника: Сензори 2
Автори: Наташа Божиновска, Зоран Тасиќ
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 12/2009.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во првиот дел видовме како индуктивните сензори реагираат на електрично спроводливи материјали. За разлика од нив, капацитивните сензори реагираат на спроводливи и неспроводливи материјали. Во овој дел е биде прикажан начинот на нивното дејствување и примена.

Капацитивните сензори, исто како и индуктивните, спаѓаат во групата бесконтактни сензори со кои се откриваат или се мерат параметрите на диелектричните материјали, како и растојанието на електрички спроводливите објекти. Типични примени на капацитивните сензори се за мерење и одредување на позиција, мерење на динамичко движење, безконтактно мерење на дебелина на спроводливи и неспроводливи материјали, присуство или отсуство на метални делови и др.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 12/2009. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.