Рубрика: Архитектура и градежништво
Топлинска изолација на фасадни ѕидови (1)
Автор: Петар Николовски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 11/2009.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во македонската градежна пракса се среќаваат 4 варијанти на топлинска изолација на надворешни фасадни ѕидови: изолација од надворешна страна, во средина на ѕидот ("сендвич-ѕид"), од внатрешна страна и низ целата дебелина на ѕидот (ѕид од гас-бетон). И покрај тоа што по однос на цената за изведба на секоја од четирите варијанти не постои битна разлика, постои огромна разлика по однос на нивната енергетска ефикасност и долговечноста.

Во градежната пракса во Македонија се среќаваат сите овие случаи, некои почесто, некои поретко. Сметам дека е многу корисно, врз база на една објективна техничка анализа на еден надворешен ѕид третиран во сите наведени четири варијанти, да се направи споредба во поглед на нивната енергетска ефикасност. Во продолжение, компјутерски се пресметани градежно-физичките својства на четирите варијанти на ѕидот.

Клучни зборови:

Детали од топлински мостови. Изотермални линии на топлинските мостови.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 11/2009. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.