Рубрика: Електроника
Терморегулатор за лемило
Автор: Петар Аврамовски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 12/2004.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Описот на проектот што следи ќе биде надополнување на терморегулаторот објавен во ЕМИТЕР 2/02, наменет за лемилото SOLOMON SL-1, со вграден термопар и моќност на грејачот од 48 W. Сите предности кои ги содржи претходно опишаниот проект ќе бидат задржани, со неколку надополнувања: светлосна индикација на нагодената и постигнатата температура со низа од 10 лед диоди, намалена хистереза помеѓу вклучувањето и исклучувањето, можност за прецизно нагодување на температурата и галванска одвоеност на грејачот од придружната електроника и мрежното напојување со трансформатор и оптоизолатор (opto-coupler).

Терморегулаторот за лемило со температурна индикација како една функционална целина е составен од неколку независни електронски блокови: влезен напонски засилувач на еднонасочен напон реализиран со IC4, извор на референтен напон и напонски компаратор во состав на IC2, светлосна индикација на температурата со т.н. "bargraph display", со IC1 и 10 лед диоди, побудувачки степен за тријакот остварен со T1 и IC5, степен за галванско одвојување изграден со IC5 и извор на напојување од 2 x 12V/2A.

Технички карактеристики:

Напојување: 230Vac Температурен опсег: 150 - 450 °C

 
Главни елементи и материјали:
Печатена плочка: ППК939
Печатена плочка: ППК940
Печатена плочка: ППК941
ИК: LM723, LM3914, CA3140

Трансформатор: 230V/2x12V/2A

Лемило: Solomon SL-1

Изработениот терморегулатор за лемило

Изработениот терморегулатор за лемило

Во внатрешноста на изработениот терморегулатор за лемило

Во внатрешноста на изработениот терморегулатор за лемило


Терморегулаторот во изведба на Мирослав Милосављевиħ од Ниш, Србија.

Терморегулаторот во изведба на Мирослав Милосављевиħ од Ниш, Србија.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 12/2004. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.