Рубрика: Електроника
Регулатор на моќност со тријак
Автор: Кирил Крстевски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-8/2005.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Еден од начините за регулација на моќност кај потрошувачите кои работат на мрежен напон е регулацијата со '"отсекување"' на синусоидата на мрежниот напон. Во овој текст ќе бидат изнесени: принцип на регулација со отсекување, неколку решенија и една конкретна реализација на коло со тријак со кое ќе можете да ја регулирате моќноста на некој греач, светилка или колекторски AC мотор...

Исправки и дополнувања:
Замена на улогите на А1 и А2 на тријакот

Во електричната шема и монтажната шема по грешка се заменети улогите на електродите А1 и А2 кај тријакот. Грешката се елиминира на следниот начин: Тријакот се монтира на ладилник кој нема никаков контакт со плочката, потоа се поврзува на начинот прикажан на сликата подолу.


Главни елементи и материјали:
Печатена плочка: ППК022
 

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-8/2005. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.