Рубрика: Архитектура и градежништво
Енергетска ефикасност на згради
Автор: Петар Николовски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-8/2009.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во процесот на интеграција во Европската унија, Република Македонија треба да ја хармонизира својата законска регулатива со регулативата на ЕУ ("Aquis communautaire"), меѓу другото и во делот кој се однесува на енергетската ефикасност. Првите чекори веќе се направени: донесени се Законот за ратификација на Протоколот од Кјото кон Рамковната конвенција на ОН за климатски промени, Законот за градба, Законот за енергетика, Законот за градежни производи и Правилник за енергетска ефикасност на градежни објекти. Како база за имплементација на оваа законска регулатива во пракса, усвоени се над 100 македонски стандарди, идентични со европските. Но, актуелната состојба на ова поле кај нас, во споредба со земјите во ЕУ е на многу ниско ниво. Додека нашиот постоечки фонд на згради и новоградби има годишна потреба од енергија за греење помеѓу 120 и 180 kWh/m2, во Европа и во другите напредни земји се градат нискоенергетски, пасивни и нула енергетски згради, чиишто годишни потреби за греење изнесуваат 60, 15 и 0 kWh/m2, соодветно.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-8/2009. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.