Рубрика: Електроника
Сигнализатор за трансмитер на сигнали
Автор: Георги Ефтимов
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-8/2009.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Ова е чист пример за индустриска примена на 555-ката како компаратор. За голем број читатели на ЕМИТЕР можеби нема да биде интересна, но во минатото јас често ја користев и се надевам дека на оние што се занимаваат со индустриска електроника ќе им биде од голема корист. Станува збор за индустриски уред за сигнализација со три независни сигнализатори. Написот содржи вовед за индустриските трансмитери и сигнализатори, детален опис на спомнатиот уред за сигнализација со упатство за самоградба и нагодување, а на крај има и пример за негова примена во систем за следење и контрола на течност во голем резервоар.

За разлика од вообичаеното значење на поимот трансмитер (предавател), во индустриските системи за процесна контрола под поимот трансмитер (претворник) се подразбира уред за конверзија на вредноста на некоја физичка големина во електричен сигнал, кој потоа може без загуби и пречки да се транспортира на големо растојание низ електричен кабел. На приемната страна кабелот може да се поврзе со индикатор за следење на моменталната состојба на физичката големина што се мери, контролер за регулација на вредноста на физичката големина или со некој друг уред. Притоа, вкупниот број на сериски поврзани уреди што можат да се приклучат на еден трансмитер зависи од влезната отпорност на уредите и должината на линијата. Во индустријата најчесто се мери товар, притисок, проток, температура, ниво, брзина, разлика на притисоци и разлика на температури. Оттука и најголемиот број индустриски трансмитери се наменети за овие физички големини.

Главни елементи и материјали:
Печатена плочка: ППК421

ИК NE555;
повеќеобртни тримери од 1 килоом и 10 килооми

 

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-8/2009. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.