Рубрика: Електроника
Школа за електроника: Историја на електротехниката и електрониката - 1
Автори: Наташа Божиновска, Зоран Тасиќ
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 2/2009.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Светот на електротехниката и електрониката длабоко е навлезен во сите области на животот, така што за многумина од нас, денес, не е визможен нормален живот без користење на достигањата во овие деејности. Но, на малкумина им е познато колку комплексна историја стои зад нивниот развој. Овде е направен обид да се изнесат некои детали од историскиот развој во овие области, зашто на човекот му е потребно, колку и да оди бргу напред, одвреме-навреме да фрли поглед наназад, да види кога ппостапил исправно, акога погрешно.

За развојот на електротехниката и електрониката, впрочем како и за другите области на животот, битна е улогата на науката и технологијата: науката за откривање на законитости и создавање нови идеи, а технологијата за нивно реализирање. Овие две области го донеле светот во состојба, во која се наоѓаме денес. Нивниот развој, гледано историски, секако дека не е рамномерен, исполнет е со големи временски празнини и со збиени достигања во кратки временски интервали.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 2/2009. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.