Рубрика: Автомобилска техника
Погони на разводен механизам – принципиелни и конструктивни разгледувања
Автор: Томе Скендеровски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 205 - 11/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Најнапред да го лоцираме проблемот – во овој текст ќе зборуваме за погонот на разводниот механизам кај моторите со внатрешно согорување (мотори СВС). Најнапред се нурнуваме во историјата и развојот на овие механизми, а потоа ќе ги нотираме основните решенија, прин­ципиел­но ќе ги објасниме и ќе споменеме некои проектантски и конструктивни дилеми и особености...

Во почетокот брегастото вратило било конструктивно сместено непосредно до коленестото вратило во блокот на моторот и преносот на силината од коленестото вратило бил решен едноставно, трајно и еконо­мично. Од моторот не се барало многу, како екологија, силина и слично, и тоа решение било оптимално во тоа време. Тоа најчесто се правело со запчест пар и било доживотно, т.е. трајно решение. Поретко се користел ланецот којшто бил евтино решение, но барал повремена замена, со оглед на тоа дека се троши и му се наголемува должината. Се користеле многу кратки ланци.

Но, развојот на моторот во насока на економичност и истиснување на голема силина од мал волумен (што фактички е исто) изискува сместување на брегастото вратило во главата на моторот. Тоа практично значи дека од меѓуоскино расто­јание помеѓу брегастото и коленестото вратило од околу 100 до 150 mm се преминало на меѓуоскино растојание од околу 500 до 600 mm. И тука сега се јавуваат сите проблеми. Некои од нив се следните: како да се премости тоа големо растоја­ние, кој начин на пренос на силината е најевтин за произ­водство, кој начин на пренос на силината е најтраен, т.е. бара минимум одржување, кој начин на пренос на силината е најпрецизен по непреченото и оптимално функционирање на моторот итн. Прашања безброј а одговори малку, и ни малку чисти и прецизни. Нема единствен одговор за тоа кое решение е најдобро и секоја фирма си форсира свое решение и фило­зофија детерминирана од многу фактори, како цена на чинење, трошоци на одржување, дали се работи за спортски или за обичен (туристички) мотор како погон на автомобилот, надеж­ност, престиж и друго.

Стандардна конфигурација на погон на разводен механизам од мотор СВС со ланец. Ова решение е редовно застапено кај денешниве автомобили.

Во продолжение ќе ги нотирам основните решенија, прин­ципиел­но ќе ги објаснам и ќе споменам некои проектантски и конструктивни дилеми и особености.

Клучни зборови:
Стандардна конфигурација на погон на разводен механизам од мотор СВС со ланец.

Стандардна конфигурација на погон на разводен механизам од мотор СВС со ланец.

Погон со ребрест каиш.

Погон со ребрест каиш.

Погон решен со запченици.

Погон решен со запченици.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 205 - 11/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.