Рубрика: Електроника
Гитарски ефекти – педали (4)
Автор: Владимир Филевски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 205 - 11/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Гитарските педали-ефекти отворија врати на неочекувано голем број различни начини за музичка експресија. Напредокот на дигиталната и компјутерската технологија ни овозможија сите тие аналогни ефекти да се достапни во форма на специјализиран софтвер, со кој практично се отвора бесконечно широко поле за разни дигитални гитарски ефекти, особено во студијата за снимање. Сепак, гитарските ефекти – педали во физичка форма сä уште се незаменливи кај гитаристите, сеедно дали се реализирани со аналогна или дигитална електроника. Во ова последно продолжение од серијата за гитарските ефекти ќе ја прикажеме последната, четврта група останати видови ефекти, кои не можат да бидат класифицирани во претходните три групи. Со тоа го завршуваме овој серијал за гитарски ефекти – педали изведени во аналогна технологија.

Во минатите три броја на ЕМИТЕР ги разгледавме гитарските ефекти од први­те три главни групи: 1. дисторзиски, 2. модулациски и 3. ефекти со временско доцнење. Во ова последно продолжение од серијата за гитарските ефекти ќе ја прикажеме последната, четврта група останати видови ефекти, кои не можат да бидат класифицирани во претходните три групи.  Во оваа група ќе ги разгледаме гитар­ски­те ефекти wah-wah, envelope, octave/octaver и compressor, што не спаѓаат во групите на хармониско дисторзирани, модулациски или ефекти со временско доцнење, коишто ги разгледавме претходно.

Од лево кон десно: Thomas Organ Company Cry Baby – првиот wah-wah педал; Electro-Harmonics Q-Tron+ – современ анвелопа педал; и EarthQuaker Devices Tentacle –  модерен up-октавер

Аналогните гитарски ефекти – пе­дали се многу широка и длабока тема, па ми требаа четири долги продол­женија во оваа серија да ги опфатам сите нив, заедно со нивната историја и начинот на функционирање. Диги­тал­ните гитар­ски педали не ни ги спомнав, прво – бидејќи тие се надвор од мож­ностите на самоградителите, а второ – повеќето од нив само го клонирале звук­от на постарите аналогни педали (иако додале и некои нови можности, не­до­фатливи за аналог­ните). Аналогните ги­тарски ефекти најчесто се составени од многу мал број елементи, згора на тоа лесно достапни, а шемите се едноставни и лесно се наоѓаат на интернет – вис­тински рај за самоградителите! По­ба­рајте на интернет YouTube видеа со при­мери како звучат одредени гитарски педали и нурнете во фасцинантниот оке­ан на гитарските ефекти.

Клучни зборови:
Thomas Organ Company Cry Baby – првиот wah-wah педал

Thomas Organ Company Cry Baby – првиот wah-wah педал

Модерен анвелопа педал – Electro-Harmonics Q-Tron+.

Модерен анвелопа педал – Electro-Harmonics Q-Tron+.

Модерен up-октавер EarthQuaker Devices Tentacle

Модерен up-октавер EarthQuaker Devices Tentacle

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 205 - 11/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.