Рубрика: Аудио и видеотехника
Операциона сала: Модификација на звучниците HSR 140 со два баса
Автор: Владимир Филевски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 204 - 4/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Ова е последното продолжение од серијалот за модификации и подобрувања на некогаш славните југословенски звучници кои се продаваа заедно со исто така славниот рисивер HSR 140 (подоцна HSR 160). Досега модифицирав и подобрив три варијанти на овој звучник што имаа еден нискотонец од 30 cm (12 инчи). Во ова продолжение ќе ја модифицирам варијантата со два нискотонца од 20 cm (8 инчи) – подобрувањата се спектакуларни, со само мали промени во свртницата на звучникот.

Звучниците и рисиверот HSR 140 беа производ на српската фабрика Ei Niš (Elektronska industrija – Niš), вистински ин­дус­триски гигант во поранешната Ју­го­славија, кој некогаш вра­боту­ваше 28 000 луѓе и произведуваше клима-уреди, апа­рати за домаќинство, радија, теле­ви­зори, звучници, електронски цевки за аудио намена (селектираните при­ме­роци ги отку­пуваше германскиот Siemens и ги продаваше под свое име и лого!), медицински и рентген-апарати, и што уште не. Про­мената на општествениот систем и приватизацијата што следеше не £ донесоа среќа на фабриката Ei Niš (како и на многу други), па така пос­ледните изветвени остатоци од ком­па­нијата згаснаа во стечај во 2016 година.

Претпоследната генерација HSR звуч­ници (ознака: HZK 12034) имаше два нискотонца од по 20 cm, а сред­но­то­нецот и високотонецот беа исти како во претходната генерација.

Клучни зборови:
Измерена амплитудно-фреквенциска карактеристика на оригиналниот звучник Ei KZK 12034.

Измерена амплитудно-фреквенциска карактеристика на оригиналниот звучник Ei KZK 12034.

Измерена амплитудно-фреквенциска карактеристика на модифицираниот звучник Ei KZK 12034.

Измерена амплитудно-фреквенциска карактеристика на модифицираниот звучник Ei KZK 12034.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 204 - 4/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.