Рубрика: Аудио и видеотехника
President Audio
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 204 - 4/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Убава вест за љубителите на малку поинаква аудио опрема. Во јануари оваа година во Скопје во близина на железничката станица се отвори нов дуќан за продажба на аудио засилувачи, исклучиво изработени со електронски цевки, или како што на шега сопственикот знае да каже – “бутик за лампаши”. Сопственик на овој занаетчиски дуќан е Владимир Симеонов, електроинженер од Скопје, познат во музичките кругови како дизајнер и производител на гитарските засилувачи ВЛАД, кои беа доста популарни во првата декада од овој век, поготово кај гитаристите ориентирани на клубски свирки.

Затоа што и покрај застарената тех­­нологија, високата цена и сите оста­­нати негативни особини, старата добра елек­тронска цевка, која патем, оваа година “прослави” 118 години постоење, никако да излезе од мода”, вели Владимир. “Слично како и грамофонската плоча. Електронската цевка не се користи са­мо кај гитарските засилувачи, и кај ег­зотич­ните хај-фај системи, заради спе­цифичната дисторзија што ја произ­ве­дува, туку и во студијата за снимање музика. Денес едно музичко студио не се смета за сериозно ако нема микро­фони со вградена лампа, потоа компре­сори, микрофонски предзасилувачи и останати “улепшајзери” за продукција на музика.

President Audio EL84 Push-Pull

Засилувачите Президент Аудио (Pre­sident Audio) се изработуваат во Маке­донија, без користење на печатена плоч­ка (освен напојувачкиот дел), и најчесто користат цевки од постаро произ­водс­тво, заради своите супериорни карак­теристики во однос на новопроизве­дените. Рачната изработка под­раз­бира лемење на сите компоненти директно на лежиштата од цевките заради подобар звук и поголема безбедност заради висо­ките напони присутни во колата. Во мо­ментов во понудата на Президент аудио има 5 стандардни модели, но по нарачка се изработуваат и предзасилувачи и засилувачи, доколку клиентот знае точ­но што сака и ако се деловите достапни.

Клучни зборови:
President Audio EL34 Push-Pull

President Audio EL34 Push-Pull

President Audio EL34 Push-Pull

President Audio EL34 Push-Pull

President Audio EL84 Push-Pull

President Audio EL84 Push-Pull

President Audio EL84 Push-Pull

President Audio EL84 Push-Pull

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 204 - 4/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.