Рубрика: Архитектура и градежништво
Топлинска изолација на надворешни фасадни ѕидови (6): Опасност од пожар (3)
Автор: Петар Николовски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-12/2020.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Кога станува збор за противпожарна заштита на зградите со топлински изолирани фасадни ѕидови, мора да се прави дистинкција помеѓу случаи со т.н. контактна фасадна изолација (КСиНТИ), вен­тилирана фасадна изолација и декоративни фасадни облоги од горливи материјали кои немаат функција како топлинска изолација.

Во изминативе неколку години се случија неколку катастрофални пожари во повеќекатни станбени згради во Ев­ропа, со многу човечки жртви и огромна  материјална штета. Кај сите нив, ини­цијалниот пожар во некој од становите, преку фасадите, странично или вер­тикално, се ширеше и ја опожаруваше целата зграда. Секогаш на “обвинителна клупа” беше ставана фасадната изола­ција КСиНТИ (ETICS) со горлив мате­ријал. Но, дали секогаш тоа беше точно?

Клучни зборови:
Механизам на ширење на пожар

Механизам на ширење на пожар

Демонтажа на фасадни облоги

Демонтажа на фасадни облоги

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-12/2020. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.