Рубрика: Аудио и видеотехника
SONY VENICE и FX9 кинематографски камкордери
Автор: Милчо Узунов
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-12/2020.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


SONY VENICE

Можеме да кажеме дека Сони ја започна трката во филмските камкордери во 1999 година, со моделот HDW-F900, кој беше специјално дизајниран за Џорџ Лукас и „Војната на ѕвездите”. И покрај тоа што конкурентните компании многу порано почнаа развој во оваа област, уште од самиот почеток се насетуваше дека сепак Сони ќе го стигне нивниот чекор многу брзо. Во годините потоа следеа повеќе модели на камери наменети за филмска продукција, а оваа година пристигнаа новите модели Venice и PXW-FX9 кинематографски камкордери во 6К и 4К резолуција.

Не поминаа речиси ни 3 години отка­ко SONY, еден од најголемите произво­ди­тели на аудиовизуелни уреди, ја пре­зен­тираше првата изведба на кам­кор­дерот VENICE, а веќе оваа година се појавува неговата 7-ма модификација. Во февруари оваа година во Скопје, благодарение на АВЦ – Скопје компанија која е лидер во увоз и интегрирање на професионална аудио и видео опрема во нашата држава, беше организирана не­говата промоиција. Покрај можноста да се види и да се “проба” на некој начин оваа кинематографска камера, беше презентиран и новиот камкордер FX9, кој претставува нова генерација на 6К камкордери. Покрај основниот сет кој се декларира како основен за работа, беа прикажани и дополнителните уреди со кои овие камкордери стануваат навис­тина одлични алатки во филмската и во телевизиската продукција. Мора да ис­так­неме дека сè поголемата продукција, особено на водечките светски продук­циски куќи, наметнува нови правила и стандарди во аудиовизуелните дела, со што производителите се во постојана трка на стандардизација кај своите пос­тоечки и нови производи. Ќе напоменам дека продукциската куќа Netflixx во 2018 година потпиша 240 нови филмови, серии и ТВ шоу емисии само на амери­канскиот пазар. Во 2019 година оваа бројка се зголеми за 56,4%, или 371 нови серии, филмови и ТВ шоу емисии. Согле­дувајќи ги овие податоци, без да навле­гуваме во подлабоки анализи и кај дру­гите продукциски куќи, ќе сфатиме дека кинематографијата со воведувањето на електронскиот запис и новите кам­кор­дери кои веќе ја имаат одамна „забора­вено” филмската лента, се иднината на филмската продукција.

Можеме да кажеме дека Сони ја за­почна трката во филмските камкор­дери во 1999-та година со моделот HDW-F900, кој беше специјално дизајниран за Џорџ Лукас и “Војната на ѕвездите”. И покрај тоа што веќе конкурентните компании многу порано почна развој во оваа об­ласт, уште од самиот почеток се насету­ваше дека сепак Сони ќе го стигне нив­ниот чекор многу брзо. Потоа следеа моделите HDC-F950 и F23 кои се поја­вија во 2006 и 2007 година. Моделот F35 во 2008-та година беше и првиот модел на пазарот кој имаше таканаречен Super 35mm Movie сензор. Во 2010-та година беше презентиран PMW-F3 кам­кор­дерот кој мислам дека беше толку баран на пазарот, што Сони не можеше да ги задоволи побарувањата на продук­циските куќи во тоа време. Конечно, во 2011 година се појави и револуцио­нер­ниот модел F65 кој беше посебно раз­виен за филмските потреби на продук­цискиот пазар. За разлика од него, мо­делот PMW-F55 и комерцијалната верзи­ја F5 се појавија во поголем тираж и поекономична цена, со што го позицио­ни­раа своето место во палетата на свет­ските кинематографки камкордери.

 

Клучни зборови:
SONY VENICE

SONY VENICE

SONY PXW-FX9

SONY PXW-FX9 

Еволуција на кинематографските камкордери од Sony

Еволуција на кинематографските камкордери од Sony

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-12/2020. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.