Рубрика: Информатика
Интелигентни агенти за пребарување преку интернет
Автор: Ива Зафировска
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-12/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Пронаоѓањето на одредена информација побарува потреба од знаење на адресата на којашто е сместена, а тоа да се погоди е речиси невозможно. За среќа, постојат пребарувачи како Google, Bing, Yahoo и многу други, кои ни ја олеснуваат работата. Поради тоа, за да се избегне овој проблем развиени се интелигентни агенти за пребарување на интернет-страниците. Интелигентните агенти имаат таква особина и можност, при што се сметаат за нов напредок во информатиката.

Агент е ентитет кој нешто работи и тоа го работи во име на некого. Да се дефинира поимот агент е исто толку тешко како да се дефинира, на пример, поимот објект. Поимот, едноставно, е преопширен. Постојат и многу одредени дефиниции за тоа што се агенти.

Честопати наместо агент се користи интелигентен агент, со што се нагласува дека агентот мора да поседува и одре­дена доза на интелигентно однесување при изведување на своите задачи. Инте­ли­гентните агенти содржат одреден сте­пен на интелигенција – ниво за донесува­ње одлуки и учење, односно способност да прифатат кориснички изјави за целта и да вршат задачи коишто ќе се поста­ват преку нив.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-12/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.