Рубрика: Електроника
Детектор за растојание
Автор: Петар Лагудин
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 4-6/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во најново време сè повеќе се актуализира трендот возилата да се опремуваат со детектор за растојание уште при нивната фабрикација, како превентивна мерка, особено корисна при возење во “рикверц” кога просторната прегледност кон назад е мала – на пример, при паркирање на возилото било во сопствената или во некоја од градските катни гаражи. Во овој напис ви нудиме самоградба на таков склоп, кој можете сами да го изградите и да го монтирате на вашето возило.

Телеметријата, или електронското ме­рење на растојанието со примена на ултразвучна метода има многу инду­стри­­ски и практични апли­кации коишто ние можеме да ги сретнеме во нашето секојдневие, на пример, при управување моторно возило во “рикверц”, кога во­оби­чаено постои помала прегледност за растојанието до некоја препрека зад автомобилот – при паркирање во сопс­тве­ната гаражата или во некоја од град­ски­те катни гаражи. Во такви случаи, од голема полза ќе ви биде уредот “детек­тор на растојание”, кој прецизно ќе ве известува визуелно и звучно за растоја­ни­ето до препреката при приближување на автомобилот во “рикверц”. Еден та­ков ефикасен уред можете да изградите и самите според упатството во овој на­пис. Уредот се состои од 2 сегмента – едниот се мон­тира на задниот браник на возилото, а другиот внатре во возилото на пре­глед­но место, близу воланот. Со тоа ќе има­те целосна контрола во упра­ву­вањето на возилото и кон назад, иако во тој случај видливоста е ограничена.

Методата се заснова на принцип на емитување импулси на ултразвучна фрек­­­венција од околу 40 kHz, наполно не­чујна за човечкото уво, и прием на ехото од импулсите, коешто се рефлек­ти­ра од некоја препрека, се разбира ако ја има. Брзината на простирање на звуч­ните бранови во воздух изнесува 343 m/s, па со прецизно електронско мерење на вре­мето потребно емитираниот ултра­зву­­чен импулс да стаса до препреката и не­говото ехо да се врати, лесно може да се детектира оддалеченоста на препре­ка­та. На овој “радар­ски” принцип се ориентираат и ли­л­јаците.

Склопот којшто ви го предлагаме за самоградба ќе ве известува за расто­јанието до препреката со вообичаената класична 3-бојна сигнализација, со 3 разнобојни LED-диоди, зелена, жолта и црвена, аналогно како сигнализацијата кај семафорите. Активирање на зелена­та LED-диода сигнализира безбедна од­да­ле­ченост од препреката, жолтата LED-диода ја сигнализира фазата на приближување на возилото кон пре­пре­ката и, конечно, црвена LED-диода сиг­на­лизира критично блиско растојание до препреката, всушност сигнал за “стоп” во натамошното приближување.

Главни елементи и материјали:
Печатена плочка: ППК1901

Ултразвучен трансдуктор MS-EZ1;

ИК: LM324, CD 4001, TIL111;

 
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 4-6/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.