Рубрика: Автомобилска техника
Електрични возила: можности и карактеристики (2)
Автори: Дејан Пејовски, Бодан Велковски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 10-12/2018.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во претходниот број на Емитер го презентиравме еднонасочниот мотор како една од можностите за погонски мотор кај електричните возила. Овде ќе бидат разгледани уште два типа на електрични мотори: асинхрон со кафезен ротор и синхрон со перманентни магнети. Како и претходно, ќе биде опишан по еден енергетски преобразувач за прилагодување на напонот на напојување, зависно од карактеристиките на моторот.

Клучни зборови:
Конструктивни елементи на асинхрон мотор

Конструктивни елементи на асинхрон мотор

Шематски приказ на трифазен напонски инвертор

Шематски приказ на трифазен напонски инвертор

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 10-12/2018. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.