Рубрика: Аудио и видеотехника
Технологија на видеопроектори
Автор: Милчо Узунов
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 10-12/2018.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Видеопроекторите и дигиталниот начин на запишување на аудиовизуелните дела достигнаа голема технолошка револуција во последната деценија. Денеска, класичните проектори коишто проектираат филмски ленти се речиси надвор од употреба, а нивното место полека но сигурно го заземаат видеопроекторите.

Видеопроекторот доживеа голема технолошка револуција во последнава деценија. Значително место тука има развојот на LED (Light Emitting Diode) светилките, коишто постигнаа голема илуминација, при што струјната потро­шувачката е речиси 10 пати помала во споредба со класичните светилки или метал-халогените светилки. Намалува­њето на димензиите кај полуспроводни­ците пак, придонесе да се развијат нови генерации процесорски единици, кои за многу кратко време се во состојба да ги обработат исцрпните графички опе­ра­ции поставени на платформи со висока резолуција на сликата. Денеска, класич­ните проектори коишто проектираат филмски ленти се речиси надвор од употреба, а нивното место, полека но сигурно го заземаат видеопроекторите.

Клучни зборови:
LCD проектори со три светлосни извори

LCD проектори со три светлосни извори

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 10-12/2018. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.