Рубрика: Омнибус
Sci-tech времеплов
Автор: Петар Лагудин
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-2/2015.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


За да се разбере сегашноста и за да може да се прогнозира иднината, мора да се познава минатото. Токму за настани и личности од минатото кои своевремено ги имаат поттикнато и насочено науката и техниката во насока што резултира со актуелните научни и технички благодати, станува збор во продолжението на овој напис. Настаните се однесуваат на актуелните месеци, а изборот на настаните и коментарите се на нашите стручни соработници.

19.2.1473 – Роден е Никола Коперник (Nikolaus Copernicus), полски математичар и астроном, познат како реформатор на астрономијата. Имено, тој го урнал дотогаш актуелниот т.н. Пто-ломеев геоцентричен систем на светот со Земјата во центарот, и на негово место го промовирал хелиоцентричниот систем на светот, со Сонцето во центарот. Прв ја вовел ротацијата на Земјата околу сопствената оска, објаснувајќи го привидното движење на небес-ките тела околу Земјата. Меѓутоа, таа негова студија, со наслов “За кружењето на небеските тела” (De Revilucionibus Orbium Coelestum), тој ја криел сè до деновите пред својата смрт поради страв од реакцијата на католичката црква, според чии догми “Птоломеевиот геоцен-тричен систем е единствениот правилен систем, а сите други опции ги сметала за ерес”, и еретиците ги казнувала со запалување на клада

Никола Коперник

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-2/2015. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.