Рубрика: Енергетика
Енергетска ефикасност (5)
Автор: Мирослав Китаноски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 5/2014.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во последното продолжение од овој серијал за енергетска ефикасност ќе ја затвориме клучната проблематика – заштеда на електрична енергија. На крајот ќе изнесеме општ заклучок за сè што беше дискутирано во овој серијал и ќе извлечеме краен заклучок за важноста на енергетската ефикасност.

Во минатото продолжение ја отворивме проблематиката за заштеда на електрична енергија со посебен осврт на индустриските, односно бизнис потрошувачите. Главен акцент беше ставен на методите за подобрување на режимот на работа на енергетските постројки преку намалување на ангажираната активна моќност и преку компензација на реактивната енергија, како и со употреба на современи системи со активни филтри за квалитетна енергија. Сега ќе продолжиме со употребата на енергетски ефикасни светилки и хибридни енергетски системи за напојување, како и контрола на енергетските потрошувачи.

Клучни зборови:

Пример на ФН систем приклучен на јавна мрежа

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 5/2014. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.