Омнибус

Denon TU-260L II;
Tannoy Revolution R2;
B&W 603S2;
Pink Triangle Tarantella II;
Нов 24-битен ADC од Linear Technologies;
Електрониката на интернет;
Дигитални ENG камери;
SRT P 15;
Станица за меко лемење TRL-24A;
Диктафон Toshiba


Омнибус

Од 16 до 20 септември во халите на Скопскиот Саем се претставија повеќе домашни и странски фирми специјализирани за комуникации, компјутерска, аудио и видео техника. Првите две хали беа наменети за саемот ИНФОКОМ '99 кој оваа година се одржа по петти пат. ИНФОКОМ е саем за презентација на компјутерската и комуникационата техника, и таму настапија Македонските Телекомуникации, Неоком, Дигит Компјутери, Сет Компјутери и други.


Омнибус

Списанија на ARRL;
CQ WW DX Contest;
Дипломи на CHC (Certificate Hunters Club);
Календар на меѓународни КБ натпревари


Аудио и видеотехника

Ренесансата на самостоечките системи започна во моментот кога и на секојдневните корисници на малкулитражни кутии им стана јасно дека од нив ќе излегува многу подобар звук ако се сместат на соодветни високи и стабилни сталци.


Аудио и видеотехника

Во поранешната Југославија фабриката Radio Industrija Zagreb (RIZ) беше прилично активна на полето на аудио техниката, со повеќе производи по прифатливи цени. Еден од нивните производи беше звучникот Alfa-6. Тоа е висока, самостоечка кутија од бас-рефлекс тип, со бас-звучник од 25 cm, среднотонец од 12 cm и високотонец од типот на експоненцијална хорна, со кружен отвор.


Електроника

Употребата на FM модулацијата на VHF и UHF фреквенциите овозможува поголем комфор за корисниците. Се карактеризира со одлична разбирливост и голема чистота на пренесената информација. Градбата на радио уреди кои работат на повисоки фреквенции, отсекогаш била предизвик. Љубителите на RF техниката сигурно се сеќаваат на своите почетоци со градби на минијатурни FM предаватели за дифузното радио подрачје. Овој пат ќе стане збор за комплетен и современ примопредавателен уред за VHF подрачјето.


Електроника

Самиот наслов на проектот секому му дава до знаење за каков уред ќе стане збор во продолжение. Исто така на секој електроничар му е позната неопходноста од поседување на ваков уред вклучувајќи ги и почетниците. Неопходноста од поседување на ваков уред доаѓа од таму што во својата секојдневна практика често пати ќе ви се појави потреба од електричен извор кој дава напон во широки граници.


Електроника

Уредот е замислен како додаток на постоечкото класично или електронско палење, со намена да го прекине палењето по пречекорувањето на однапред избраната вредност на бројот на вртежите на автомобилскиот мотор. Кога моторот ќе го намали бројот на вртежи до нивото на дозволениот број, палењето е повторно овозможено. Новата генерација на мотори не може да се замисли без сериски вграден ограничувач на бројот на вртежи.


Електроника

Во овој број се занимаваме со темите едноспојни транзистори, ознаЧување на транзисторите и куќишта за транзисторите.


Електроника

И покрај големиот развој на дигиталната технологија во Hi-Fi уредите, аналогните системи се сè уште застапени на светскиот пазар, а особено кај нас. Проблемот со шумот кој се јавува во сите аудио системи, а од кој боледуваат аналогните системи, решаван е на различни начини со помал или поголем успех. Влијанието на шумот е најдоминантен кај касетофоните каде шумот на лентата го ограничува односот сигнал/шум на 55-65 dB.


Електроника

Интегрираното коло STK461 е стерео аудио засилувач изработен во дебелослојна хибридна технологија и е припадник на фамилијата интегрирани кола STK457, 459, 460, 461, 463, 465 кои меѓусебно се разликуваат само во големината на напојувањето и излезната моќност.


Енергетика

Како што е познато, батериите може да бидат составени од една или повеќе ќелии во кои се складира, или акумулира, електричната енергија. Ќелијата, или батеријата претставува електрохемиски систем кој ја претвара хемиската енергија во електрична. Таа енергија можеме да ја користиме веднаш или по некое време, зависно од потребите.


Информатика

Сведоци сме на најголемата технолошка револуција што се случува денес на глобално ниво – Интернетот, претходно замислен за воени цели денес носи со себе една нова ера, нова епоха во начинот на комуницирање помеѓу луѓето. Како нужен резултат во развојот на техниката, особено електрониката, е сè побрзиот развој на компјутерската техника. Гледајќи од страна на хардверот на комјутерските системи, нема ден а на светскиот пазар да не се појават некои нови додатоци за нив.


Телекомуникации

Дво-елементната Quad (Qubical Quad) антена е антена со насочено дејство која е често користена од радиоаматерите. Се состои од радијатор и рефлектор (наместо рефлектор може да се постави директор, но ќе се добие помал однос напред-назад) кои се во форма на квадрат со димензии приближно еднакви на брановата должина λ.


Писма
Лајт шоуто не работи?
Tda 2050 и трафо со феритно лонче