Почитувани,
Јас сум студент и ваш редовен читател последниве неколку години, па конечно решив и да ви напишам нешто.
Како прво, јас сум многу задоволен со содржините на Емитер, а би бил уште позадоволен кога би имал повеќе страници макар и со поголема цена. Во продолжение ќе дадам некои свои коментари за последните два броја:
Кратките информации се интересни и корисни, ама треба да ги има повеќе и од повеќе области.
Серијата за 50 год. астронаутика е добар краток преглед, но за некои од мисиите би сакал да прочитам и подолги текстови (знам дека за некои од нив имаше во старите броеви).
Од фељтонот за НЛО очекував повеќе. Поминаа 4 продолженија, а сè уште нема ништо конкретно. Се кажаа многу работи од типот овој видел нешто, оној рекол нешто и сè така со по 1 или неколку реченици, но сето тоа е многу површно. Недостасува подлабока анализа на некои најинтересни НЛО случаи. Се надевам дека следните продолженија ќе бидат посодржајни, во длабочина, а не во количина на наброени НЛО случки.
Компјутерската рубрика е сè подобра и подобра - продолжете така.
Забележувам дека после ланскиот фељтон за звучните кутии објавивте само еден нацрт за изработка на звучник, а порано ги имавте почесто. Мислам дека младите имаат голем интерес за таа област (вклучувајќи се и себе), па затоа би предложил да давате такви проекти барем во секој втор или трет број.
Мобилните телефони исто така се многу интерсни, па и за нив треба да пишувате почесто.
Речиси во секој број пишувате за некој дигитален фотоапарат, ама апаратот сам за себе не е доволен. Како што во рубриките информатика, аудио/видео и електроника често пати давате практични совети за користење на разни уреди, така и овде треба да пишувате како правилно се слика, што значат и како треба да се наместат разните сетинзи кај апаратите и слично.
Електрониката мислам дека ви е добро покриена, има за секого - од почетник до професионалец. Сепак, би предложил почесто да имате проекти со микроконтролери (барем мене тоа ме интересира).
Текстовите за алтернативните погони кај автомобилите беа многу интересни, особено последниот за "откачените" погони :-))). Порано почесто прикажувавте нови модели на коли, а сега ретко тоа го правите. Убаво би било повремено да давате паралелен приказ на повеќе модели со нивните цени. Исто така, очекувам и некои текстови за практични работи, за ситни поправки, но и како да направиме баги :-))).
Физиката ви е јака рубрика. Од текстовите на Петар Лагудин научив многу нови работи, а и ова за ласерот е интересно. Уште да имаше нацрт како да го направиме самите...
Медицината и некои други рубрики (археологија, алати...) ретко ги има. Добро би било да ги има почесто.
Ова со рубриката Еурека ви е полн погодок, иако некои од научните трудови не ги разбрав. Меѓутоа, голем минус е што 1000-ватниот засилувач беше прикажан без шема и без измерени резултати. Вака излегува дека треба да веруваме во напишаното на "жими мајка", а според писмото од последниот број излегува дека не е за верување.
Толку од мене. Се надевам дека не ви одземав многу време и дека некои од моите предлози ќе бидат прифатени.
Срдечно ве поздравува
Тони Поповски, преку e-mail

Ви благодарам за деталното писмо. Вашите кометари и предлози се совпаѓаат со нашите желби и планови. Некогаш не успеваме да ги реализираме поради недостаток на простор, некогаш поради недостаток на соодветен соработник, а некои едноставно "не стигнале на ред". Како и да е, ќе се потрудиме во следните броеви да реализираме повеќе од вашите и наши желби, а во таа насока сериозно ќе ја разгледаме и опцијата за зголемување на бројот на страниците на ЕМИТЕР.
Слободан Таневски


Почитувани колеги од АЦ-ДЦ,
Со големо внимание го прочитав вашиот одговор во минатиот број на ЕМИТЕР и не наидов на одговор на моето основно прашање: Која е научната потпора на декларираната моќност на засилувачот. Односно, предочениот факт дека со предложеното решение не можете да добиете повеќе од 625W дури и ако коефициентот на полезно дејство изнесува 100%, воопшто не е разгледан.
Бидејќи вие само наведовте дека одговорот е содржан во вашиот патент; ние, обичните смртници кои и понешто се разбираме од наука, можеме само да претпоставиме дека се работи за топлинска пумпа, која патем речено не е прикажана на вашата блок-шема. Инаку, како би ги оправдале оние 375W кои недостасуваат?
Првиот и Вториот закон за термодинамика се недвосмислени. 375-те вати кои недостасуваат, вашиот уред може да ги црпи од непосредната околина, притоа ладејќи се. Тоа можеби е и причината што вашиот уред останува ладен дури и при номинално оптоварување?
Но, примената на овие закони врз вашиот уред, како и Бојл-Мариотовиот и Гај-Лисаковиот закон, укажува на фактот дека со употребената големина на ладилното тело, односно тело со термичка отпорност од околу 0,25 OK/W; за да се добијат потребните 375W треба да се применат притисоци од неколку стотици бари и разлика на температура поголема од 200 OK. За жал, со денешната технологија, топлински пумпи со толкава магнитуда на притисоци и температурни разлики сѐ уште не можат да се изработат во волумен од 1 dm3!
Кој знае? Можеби големината на вашиот патент е во тоа што ги побива и основните закони на термодинамиката и со тоа ја става на колена целата модерна физика! Во секој случај, ваше е да објасните од каде ги добивате тие спорни 375W, кога веќе сте се нафатиле да пишувате напис во едно еминентно списание за популаризација на науката, какво што е ЕМИТЕР.
Во однос на коефициентот на полезно дејство, ние зборуваме за два различно пресметани коефициенти. Имено, уште во 1931 Лој Бартон (Loy Barton) го пресметал коефициентот на полезно дејство за засилувачите од B-класа при 0% изобличувања врзани за оваа појава и тој изнесува 74,6% (нормално, поради природата на работите, во AB-класа тој ќе биде за некој процент помал). Изнесениот податок во Википедија (78,5%) се однесува исто за B-класа, но при 10% изобличувања врзани за оваа појава. Но Википедија е пишувана од нејзините читатели кои изоставиле да напишат при кои услови важи оваа бројка.
Но, да не навлегуваме во дискусија околу неколку проценти, факт е дека дури и при коефициент на полезно дејство од 80%, при 1000 W моќност на звучниците, губитоците изнесуваат 250W. Тоа е моќност која дозволува за неколку минути да свариме една шоља кафе! Само првичен поглед на применетото присилно ладење во вашиот прототип упатува на фактот дека истиот нема да биде во состојба да одведе 250W топлина, а притоа да не се загрее на температура поголема од 150OC, критична за полуспроводниците!
Со други зборови, на вас оставам да се одлучите дали вашиот засилувач има 1000W, дали работи во AB-класа или дали претставува топлинска машина. Од горенаведените факти само едно од овие тврдења може да биде точно.
Што се однесува до MOSFET-овите на International Rectifier, чиј овластен дилер сум веќе 16 години, должност ми е службено да ве известам дека истата ги има патентирано HEXFET-овите од првата до седмата генерација, но, за жал, до ден-денеска нема производ со номенклатура "Heksa Cool MOSFET" од третата генерација. Истото можете да го проверите на веб-страницата: www.irf.com.
Патем речено, Fairchild Semiconductor го има заштитено името "CoolFET”, додека Infineon ги има патентирано “Cool MOS” транзисторите на моќност. Но, "Heksa Cool MOSFET-ови" а особено оние од трета генерација се апсолутно непознати за модерната електроника. Ако сте мислеле на HCMOSFET, извонреден производ на NEC кој с# уште не е пуштен на пазарот, неговата кратенка стои за: Heterostructure Complementary MOSFET.
На крај со нетрпение го очекуваме вашиот нов производ "AC DC Audio Power module 5000W/0,2Ω" и ако истиот ги задржи фреквентните карактеристики на "помалиот брат", односно фреквентен опсег до 700MHz +/-3dB, со големо задоволство би можеле да го употребуваме како апарат за заварување со високи фреквенции!
Емилијан Иљоски

Почитуван г. Иљоски,
Морате да се сложите дека тогаш кога е промовирана АБ класата (како и нејзините под-варијанти) тие претставувале патентни решенија. Така и нашето решение, кое како основа ја носи АБ класата, претставува патентно решение и за да ги разрешиме Вашите дилеми би требале да Ви го откриеме целиот патент. Меѓутоа заради заштита на нашиот патент тоа не можеме да го сториме.
Но, за разрешување на сите дилеми има и поедноставни начини – мерен и/или слушен тест. Затоа ве повикуваме да дојдете во нашите простории каде заедно ќе направиме мерен тест (излезна снага на 1 ом и температура на ладилникот), а за слушен тест сме подготвени да Ви овозможиме тестирање во МКЦ (Младински Културен Центар) со приклучување на над 8 професионални звучници во паралела. На овие тестови добредојден е и претставник од ЕМИТЕР.
Што се однесува до Хекса Кул Мосфетовите (или фетотови со екстремно мало Rdson) и кои IRF ги промовираше од третата генерација нема потреба да полемизираме. Предностите кои ни овозможија да го оствариме нашиот патент се објаснети на нивните страници.
Вангел Димановски, АЦ-ДЦ


Мислев дека уште од почетокот на фељтонот "Мистеријата на НЛО" ќе одговорите на многу "основни" прашања поврзани со мистеријата околу НЛО, но сега гледам дека не е така, па затоа имам неколку прашања, и до Стојмир Симјаноски и до Владимир Филевски:
Зошто некои вонземски суштества би ја посетувале оваа планета? Да дознаат нешто за нас? Јас не верувам дека е така, затоа што с# за нас би можеле да дознаат ако н# набљудуваат од вселената, без да н# посетат. Можеби нивната цел е поинаква, можеби само сакаат да си "поиграат" со нас, да заплашат некои од нас, а можеби и тие се плашат од нас и немаат "меѓувселенска" дозвола да н# уништат... Додека немаме многу знаења за нив, не можеме да исклучиме ниту една можност...
Како ќе го разликуваме она што е направено од вонземјани, од она што е направено од човекот? Да ја разгледаме следнава "можност": Доколку низ небото пролета некоја направа направена од вонземјани (некој вид на вонземско беспилотно летало), и ние го "фатиме" и го однесеме во нашите лаборатории да го анализираме, како ќе докажеме дека тоа е направено од вонземјани? Поради тоа што нашата технологија не е на толку високо ниво за да може да изгради такво летало? Од каде ќе знаеме до кое ниво е човечката технологија? Како да ја исклучиме можноста дека таа направа е направена од некои научници, кои тајно ја развивале таа технологија во некоја тајна подземна лабораторија? Доколку Русите "уловат" такво летало, тие ќе мислат дека тоа летало е изградено од страна на Американците, без разлика на тоа што можеби Американците ќе тврдат дека тие не го направиле тоа, или обратно, Американците да "уловат" такво летало, и да мислат дека е изградено од страна на Русите...
Еве, и да стапиме во контакт со вонземјани, кои имаат своја планета "блиску" (на неколку светлосни години) до нашата (ние до тогаш не сме ги откриле поради тоа што тие живееле под површината на планетата), како ќе докажеме дека тие суштества се навистина вонземјани, како ќе ја исклучиме можноста тие да потекнуваат од нашата Земја, да пред околу 1000 години, некои научници почнале тајно да ја развиваат технологијата, и ја развиле на тоа ниво така што на таа планета би можеле да испратат суштества кои претходно самите ги направиле, изменувајќи го генетскиот код на човекот, па подоцна, тие научници ги уништиле сите докази (на Земјата) со кои може да се докаже дека тие го направиле тоа?
Што сакам да кажам: Ние во вселената бараме суштества слични/исти како нас, а за нив треба да докажеме дека се разликуваат од нас!? Дури и да ги најдеме, како ќе докажеме дека тие навистина се вонземјани? Јас мислам дека е речиси невозможно да го докажеме тоа, што мислите вие? Од каде можеме да знаеме дека некои вонземјани не ги истребиле диносаурусите, и н# "направиле" и населиле нас на оваа планета?
Доколку постојат интелигентни вонземјани, зошто мислите дека тие би биле слични на нас? Зошто би биле големи колку нас, а не би биле големи колку една бактерија, или не би биле големи колку целата наша планета? Зошто мислите дека нивните природни движења би биле исто толку брзи колку и нашите, а не околу два милиони пати побрзи или исто толку пати побавни од нашите? Зошто мислите дека доколку тие би зборувале, за да кажат еден збор, би им било потребно исто толку време колку што ни е и нас потребно, а не мислите дека можеби еден нивни збор би траел неколку милијарди години, или неколку пикосекунди?
Како Стојмир Симјаноски ги "замислува" вонземјаните? Зошто Стојмир Симјаноски одбра да ја застапува тезата за посетувањето на Земјата од страна на вонземјани, зошто едноставно не одбра да ја брани тезата за постоење на вонземјани, без разлика дали тие ја посетиле Земјата? Кој/каков доказ за постоењето на вонземјани (или нивното посетување на земјата) за Владимир Филевски би бил "дефинитивен доказ"?
Зошто Стојмир Симјаноски мисли дека вонземјаните што ја посетуваат оваа планета имаат толку развиена технологија за да можат да стигнат до неа, а немаат толку развиена технологија, со која ќе можат да ги прикријат трагите од нивната посета на Земјата? Нели доколку би имале технологија да стигнат до Земјата, би имале и технологија за да бидат "невидливи", едноставно незабележителни за човекот? Дали некогаш Стојмир Симјаноски се посомневал во вистинитоста на тврдењата од "очевидците" на летачките чинии, и дали некогаш докажал дека оние што нему му тврдат дека виделе летачки чинии, всушност, виделе некои вообичаени природни појави, или едноставно лажеле, или тоа им го остава на скептиците?
Мислам дека повеќето од овие прашања требаше да ги одговорите пред да почнете да кажувате и негирате "факти" за постоењето на вонземјани кои ја посетуваат или ја посетувале Земјата, или овие прашања ги оставивте за крај?
Небојша Наумчески

Особено ни е драго што активно се вклучувате во полемиката околу фељтонот "Мистеријата наречена НЛО". Вашите прашања се многу умесни и логични и претставуваат значаен придонес кон квалитетот на полемиката. Се надеваме дека повеќето од вашите прашања ќе бидат одговорени во текот на фељтонот кој, како што планираме, треба да има 12 продолженија. Но, едно-две од овие прашања можат да се одговорат и сега - да потсетам дека дефиницијата дали некое летало е вонземно или не (т.е. дефиницијата за НЛО), детално ја образложија и Симјаноски и Филевски во второто продоЛжение на фељтонот, во ЕМИТЕР 12/2007 година. Образложените дефиниции се однесуваат на препознавање на НЛО на далечина (на небото), а работите многу се олеснуваат ако некое такво летало ни падне во раце. Имено, најновата овоземна технологија (руска или американска) не е толку тајна и непозната, бидејќи науката и технологијата никогаш не може да функционира во изолирани тесни (воени, владини, ...) кругови. Со други зборови, најновите научни и технолошки откритија секогаш се објавуваат во научните публикации и секој стручњак лесно може да процени дали некое конкретно летало е дело на човекот или не.
Слободан Таневски


Здраво почитувани,
Поради тоа што не можев да пронајдам информации за еден дел, сакам да ве прашам дали вие знаете нешто. Делот е MME U555C U3, мислам дека е EEPROM, но не сум сигурен. Стар е од прилика околу 6-7 години. Во прилог има две слики од него.
Поздрав,
Горан Веловски.

U555C е Телефункенова варијанта на некогаш популарниот EPROM 2708. Кога Телефункен произведувал електронски делови? Во праисторија! Престанал со производство 1977! На интернет, на e-bay продаваат вакви делови и има една критична маса на колекционери кои ги купуваат!
Емилијан Иљоски