Рубрика: Медицина
Слободните радикали во нстанокот на повеќе заболувања
Автор: Маргарета Атанасовска-Трипуноска
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1/2002.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Човечкото тело константно е под дејство на нападите од страна на слободните радикали. Слободните радикаи претставуваат високореактивни молекули кои се создаваат во организмот во текот на огромниот број биохемиски реакции кои се одвивааат како дел од нормалниот метаболизам на материите. Оваа количина на слободни радикали, организмот на здрава индивидуа која живее во здрава средина ја држи под контрола, недозволувајќи тие да предизвикаат поголеми оштетувања на организмот. За жал, во поново време како резултат на современиот начин на живеење слободните радикали во организмот на човекот се создаваат во многу поголеми количини што е причина за појавата на огромниот број сериозни заболувања.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1/2002. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.