Рубрика: Фототехника
Школа за фотографија: Влијанието на параметрите на осветлувањето (2)
Автор: Емилијан Иљоски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 6/2010.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во минатиот број на Емитер разгледавме некои аспекти на влијанието на параметрите на осветлувањето. Видовме на кои начини можеме да ја држиме острината и размачкувањето под контрола, со цел да постигнеме одредени ефекти. Продолжуваме во таа насока со обработка на типични примери од оваа област.

Зборувајќи воопштено за размачкувањето, тоа веднаш нè асоцира на неострина и, следствено со сета сила се бориме да го отстраниме со цел да добиеме фотографија која во најголем дел од својата површина, сепак, е остра. Размачкувањето не мора априори да значи неострина и не мора априори да асоцира на некоја "флека" или некои "сенишни сенки".

Клучни зборови:

Екстремен случај на обработка на заднината 1/500s, f:1:2

Хаотична заднина како резултат на преголема длабинска острина (лево) и … решение на проблемот (десно).

Задината често е битна за да ја раскаже приказната и … тогаш треба да е остра!

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 6/2010. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.