Рубрика: Телекомуникации
Интелигентни антенски системи - 4
Автор: Мирослав Китаноски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 10/2009.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во овој дел е разгледана архитектурата на интелигентните антенски системи, начинот на процесирање на сигналите, како и пропагационите стратегии. Изнесени се и релативните предности на смарт антените во однос на нивната интеграција во постојните целуларни системи, дострелот односно покриеноста, намалувањето на интерференцијата, како и новината што ја внесуваат преку просторното процесирање на сигналите.

Традиционалните switched beam и adaptive array системи овозможуваат базната станица да ги приспособи зраците што ги генерира за секој корисник, ефективно преку внатрешна feedback контрола. Генерално кажано, секој пристап формира главен ударен бран во правец на индивидуален корисник, и настојува да ги редуцира, односно да ги отстрани шумот и интерференцијата надвор од тој бран.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 10/2009. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.