Рубрика: Електроника
Стабилизиран извор за напојување за 0-30V/0-3A
Автор: Славко Стојковски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 3/2005.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Едно од најчесто употребуваните помошни средства на секој електроничар во неговата работилница е изворот за напојување. Бидејќи различни електронски уреди бараат различни напони и струи на напојување, потребно е секој електроничар да поседува ваков уред. Во проектот што ќе го проследите ви се нуди еден таков уред кој се одликува со релативно ниска цена и со широко подрачје на регулација на излезниот напон и струја. Применето е класично решение со сериски моќен транзистор и операциски засилувачи за регулација на напонот и струјата.

Ова е висококвалитетно напојување со стабилизиран и континуирано нагодлив излез за која било вредност на напонот од 0 до 30 Vdc. Во колото, исто така, е вклучен електронски струен ограничувач (лимитер) на излезот, кој ефикасно ја контролира излезната струја од 2mA до максимални 3A. Овие карактеристики го прават ова напојување незаменливо во лабораториски експерименти, затоа што за колото што се тестира може да се ограничи струјата на типичен максимум така што кога тоа ќе се приклучи на напон на напојување нема да претрпи оштетувања, ако нешто не е во ред со него. Постои, исто така, визуелна индикација дека струјниот ограничувач работи, со што лесно можете да видите дали вашето коло ја пречекорува или не поставената струја.

Исправки и дополнувања:
Погрешно означени елементи на ППК

На цртежот на ППК (стр. 46, слика 2) отпорникот кој се наоѓа помеѓу D6 и D7 треба да има ознака R4, а не R9, а диодата која е десно од D1 наместо ознака D3 треба да има ознака D2. Веруваме дека внимателните читатели самите ги воочиле овие корекции со споредба на ППК и електричната шема на слика 1.


Технички карактеристики:

Напонска регулација: 0 - 30V

Струјна регулација: 2mA - 3A

Брановидност на излезот: <0,01%

 
Главни елементи и материјали:
Печатена плочка: ППК009

Интегрирано коло: TL081

Транзистор: 2N3055 или сл.

Трансформатор: 230V/24V/3A


Уредот изработен од страна на Јован Шикалоски од Охрид

Уредот изработен од страна на Јован Шикалоски од Охрид

Уредот изработен од страна на Јован Шикалоски од Охрид

Уредот изработен од страна на Јован Шикалоски од Охрид

Изворот на напојување во изведба на Бојан Стојановски од Скопје

Изворот на напојување во изведба на Бојан Стојановски од Скопје

Изворот на напојување во изведба на Бојан Стојановски од Скопје

Изворот на напојување во изведба на Бојан Стојановски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Изворот за напојување во изведба на Марјан Србиновски од Скопје

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 3/2005. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.