Рубрика: Електроника
Корисни споеви со Зенер диоди
Автор: Славко Стојковски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1/2008.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


При конструкција на некои електронски кола многу е добро да располагате со компоненти на кои може да им се менува вредноста. На пр., променливи отпорници, променливи кондензатори, а понекогаш и со зенерова диода со променлив напон, која, верувајте ми, ќе има корисна намена.

Ви се случува во одредено електронско коло да ви е потребно да имате елемент на кој ќе можете да го менувате напонот од некоја минимална, па сè до некоја максимална вредност. За да ви излеземе во пресрет да го решите овој проблем, во текстот што следува ви нудиме две електрични шеми со чија помош ќе можете да го менувате напонот во одредени граници.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1/2008. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.