Рубрика: Електротехника
MAKITA XGT – 80 V за поголема мобилност
Автор: Зоран Ивановски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 204 - 4/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Комбинирањето на две 40V батерии ги става безжичните алати MAKITA рамо до рамо со стандардните во поглед на моќноста и перформансите!

И не е претерано ова тврдење. Нап­ротив! Комбинирањето на две 40V XGT батерии во рамките на еден уред овоз­можува импресивни 80V. Со ова се пос­тигнува поголема мобилност на без­жич­ните алатки на MAKITA, како и доволно голема моќност за извршување на тешки и напорни работи коишто побаруваат големо оптова­рување од нив

И не е претерано ова тврдење. Нап­ротив! Комбинирањето на две 40V XGT батерии во рамките на еден уред овоз­можува импресивни 80V. Со ова се пос­тигнува поголема мобилност на без­жич­ните алатки на MAKITA, како и доволно голема моќност за извршување на тешки и напорни работи коишто побаруваат големо оптова­рување од нив.

За XGT технологијата веќе пишував­ме во ЕМИТЕР 7-12/20, а сега само на­кусо да се потсетиме. XGT е кратенка за neXt Generation Technology – нов, самос­тоен систем на алатки, батерии, полначи и опрема. Го карактеризираат батериите со двојно пого­лем капацитет во според­ба со LXT техно­логијата (18V), како и уредите кои ги ко­ристат новите батерии.

Со новиот систем на комбинирање на две батерии, MAKITA претстави и нова палета на 40V/80V алатки: чекани за урива­ње, аголни брусилки, ротациони пили, гра­ди­нарски дувалки, косилни за трева и жива ограда, вентилатор и Blue­tooth радио уред.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 204 - 4/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.