Рубрика: Астрономија и астронаутика
Патување во Сонцето
Автор: Валентина Степановска-Андонова
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-12/2020.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Сонцето е ѕвезда од “главната низа” стара 4,6 милијарди години. Тоа е ѕвезда од класата на жолти џуџиња, која се наоѓа во центарот на Сончевиот систем. Сонцето претставува голема топка од многу жешка плазма (јонизиран гас) и има 750 пати поголема маса од сите планети во Сончевиот систем заедно. Нуклеарните реакции во неговото јадро го преобразуваат водородот во хелиум и создаваат огромно количество енергија. Кога ќе почне да го снемува водородното гориво на Сонцето, тоа ќе пре­расне во многу поголема и посјајна ѕвезда наречена црвен џин. Откако ќе ги отфрли надворешните сло­еви, тоа ќе постане бело џуџе пред конечно да се излади и да се изгасне, станувајќи црно џуџе.

Вселената – нашиот универзум, огромниот бескраен прос­тор на сите небесни тела, просторот, времето, материјата, енергијата, планетите, ѕвездите, галаксиите и интергалак­тич­ки­от простор... Сè што гледаме околу себе и сè друго што постои и припаѓа на вселената, милијарди и милијарди кило­мет­ри. Едноставно е бесконечна. Дури и да е конечна, таа не би имала средиште, ниту граница, туку би била свртена самата околу себе. А, убаво е да се знае и дека “во една молекула од нашата ДНК има толку атоми колку што има ѕвезди во една просечна галаксија. Сите ние во себе сме еден мал универ­зум.” (Нил де Грас Тајсон). Па, патувањето низ универзумот може да започне...

Сонце – симбол на живот, победа, моќ, неисцрпен ентузија­зам, надеж... Но како нашето Сонце е опишано преку јазикот на астрономијата?

10 години од животот на Сонцето спакувани во видео од 1 час. Снимките се добиени со помош на Соларната динамичка опсерваторија
Клучни зборови:
Структура на Сонцето

Структура на Сонцето

Плазмата се движи долж магнетните линии во фотосферата

Плазмата се движи долж магнетните линии во фотосферата

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-12/2020. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.