Рубрика: Астрономија и астронаутика
Водата на Земјата е постара од Сонцето
Автор: Петар Лагудин
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-12/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Анализирајќи го потеклото на водата во Сончевиот систем, група истражувачи дошле до заклучок дека водата на Земјата во голема мера е “наследство”, кое, примордијалниот диск од кој настанал Сончевиот систем го добил од некоја меѓуѕвездена молекуларна маглина богата со кристали од мраз. Според тоа, водата на Земјата е постара од Сонцето, иако тоа е формирано пред да се формира Земјата. Наодот е објавен во неодамна во научното списание Science.

Потеклото на водата на Земјата е актуелен проблем за научниците, бидејќи тој е поврзан со потеклото на животот на неа, а гледано пошироко, распространетоста на “изворите” на вода во космичките простори е исто така актуелен проблем гледан од аспект на постоење услови за живот надвор од Сончевиот систем. Познато е дека нашето Сонце е старо околу 4,6 милијарди години и дека тоа е формирано пред да се форми­раат планетите во нашиот Сончев систем. Но, иако е така, водата на Земјата, којашто ние денес ја пиеме и во која се капеме, сепак е постара од Сонцето! До тој заклучок дојде една група истражувачи-хемичари, и тоа е официјализирано во труд објавен во научното списание Science (Наука).

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-12/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.