Рубрика: Информатика
Дали сите паметни домови се исти?
Автор: Јулијана Дамјановска
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 4-6/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Веќе секојдневно се среќаваме со поимот паметен дом. Понудите се најразлични, но колку од нив нудат навистина паметен и сигурен дом?

Паметен дом не се добива со не­колку сензори и контрола на осветлу­вањето преку рутер. Под паметен дом се подразбира домашна автоматизација којашто овозможува интеграција и це­лосна контрола, управување и следење на сите уреди и системи во домот, со цел постигнување енергетска ефикас­ност и финансиска заштита.

Суштината на HiQ паметниот систем за домашна автоматизација се темели врз Интернетот на нештата (Internet of Things, IoT) којшто овозможува да се задржи целосна интеграција со централ­ното управување. Врз основа на IoT, сите уреди се меѓусебно поврзани преку ин­те­лигентни контролери, овозможувајќи целосна слобода во дизајнирањето на HiQ паметниот дом. Паметниот HiQ овоз­­можува безбедно поврзување со домот насекаде во светот, преку мо­билен телефон.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 4-6/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.