Рубрика: Аудио и видеотехника
Операциона сала: Подобрување на звучникот CAV DP265
Автор: Владимир Филевски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-3/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Произведителите на звучници најчесто се трудат да добијат најдобри можни резултати во рамките на проектираната продажна цена, но од тоа логично произлегува дека поевтините звучници се направени со многу компромиси. Снаодливите самоградители тука имаат шанса да постигнат значително подобри резулати со само малку повеќе вложена работа и материјал во модифицирањето и подобрувањето на звучниците, особено оние евтините. Во конкретниов случај, евтиниот звучник CAV DP265 може многу да се подобри со само еден дополнителен кондензатор!

Произведителите на звучници најчесто се трудат да добијат најдобри можни резултати во рамките на проектираната продажна цена, но од тоа логично произлегува дека поевтините звучници се направени со многу компромиси. Снаодливите самоградители тука имаат шанса да постигнат значително подобри резулати со само малку повеќе вложена работа и материјал во модифицирањето и подобрувањето на звучниците, особено оние евтините. Во таквите случаи, цената на дополнително вградениот материјал е занемарливо мала во однос на скокот во квалитетот на звукот што ќе се добие со тие модификации и унапредувања. Во рубриката Операциона сала, читателите имаа можност да се уверат во драматичните подобрувања што ги направив со некои познати модели на звучници, со само неколку дополнителни елементи во нивните свртници. Во конкретниов случај, евтиниот звучник CAV DP265 може многу да се подобри со само еден дополнителен кондензатор!

Амплитудно-фреквенциска каратеристика на звучникот CAV DP265

Амплитудно-фреквенциска каратеристика на звучникот CAV DP265

Амплитудно-фреквенциска каратеристика на звучникот CAV DP265 по модификацијата

Амплитудно-фреквенциска каратеристика на звучникот CAV DP265 по модификацијата

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-3/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.