Рубрика: Електроника
Школа за електроника: Релаксациски осцилатори (4) – астабилни мултивибратори со операциски засилувачи
Автори: Наташа Божиновска, Зоран Тасиќ
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 10-12/2018.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Астабилните мултивибратори можат да се конструираат и со операциски засилувачи, благодарение на нивните карактеристики. Таквата конструкција е полезна, особено за осцилации со ниски фреквенции. Ограничувањето доаѓа од забавената промена на напонските промени, што е карактеристика на голем број стандардни операциски засилувачи, но има и операциски засилувачи со голема брзина на напонските промени на излезите.

Исправки и дополнувања:
Погрешен вод во шемата на астабилниот мултивибратор во Емитер 10-12/2018

Во написот “Школа за електроника: Релаксациски осци­латори (4)” на стр. 47, во шемата на слика 6 изводот 4 на IC1 е погрешно поврзан со D1 и P1, а треба со водот за напојување. Коригираната шема е дадена подолу.

 


Клучни зборови:
Основна електрична шема на астабилен мултивибратор со ОЗ со единечно напојување

Основна електрична шема на астабилен мултивибратор со ОЗ со единечно напојување

Осцилоскопски изглед на брановите форми на мултивибраторот

Осцилоскопски изглед на брановите форми на мултивибраторот

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 10-12/2018. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.