Рубрика: Астрономија и астронаутика
Во потрага по доказот за мултиуниверзум
Автор: Петар Лагудин
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 10-12/2018.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Физичките закони и износи на фундаменталните големини во универзумот како да се многу грижливо нагодени за да поддржуваат живот. Случајна коинциденција или креационизам?

Ако универзумот започнал од фунда­ментални квантни честитчки, како што тврди науката, тогаш како од тоа произ­легла постоечката чудна совршена наго­деност на фундаменталните големини и на физичките закони, така што тие да поддржуваат услови за постоење на интелигентен живот, каков што е овој на Земјата?! Многубројни се примерите за чудната оптимална нагоденост на изно­сите на наведените фундаментални го­ле­мини, така што тие да овозможуваат услови за живот!

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 10-12/2018. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.