Рубрика: Архитектура и градежништво
Топлинска изолација на надворешни фасадни ѕидови (2)
Автор: Петар Николовски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 4-6/2017.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Современите искуства ја проценуваат функционалната и естетската трајност на системите за надворешна компактна фасадна изолација (КСиНТИ) на 30 години. Но трајноста на фасадната изолација директно зависи од надворешните и внатрешните влијанија, од квалитетот и усогласеноста на употребените материјали, како и од квалитетот на изведбата. Во овој напис ќе ги разгледаме основните правила од Европското упатство за примена на КСиНТИ.

Современите искуства ја проценуваат функционалната и естетската трајност на системите за надворешна компактна фасадна изолација (КСиНТИ) на 30 години. Во овој период, преку заштеда на енергија, системите повеќекратно треба да ја вратат вложената инвестиција во нив, пропорционално со нивната изолациска моќ. Фасадните површини се најмногу изложени на низа негативни и деструктивни надворешни влијанија, какви што се ниските и високите температури, ултравиолетовото сончево зрачење, дожд, снег, град, магла, механички влијанија, појава на алги и габички итн., но изложени се и на влијанија од внатрешноста на зградата, пред сä од дифузијата на водена пареа во зимскиот период. Од тие причини, многу е важно сите компоненти во состав на системот меѓусебно да се компатибилни, што се докажува со европскиот документ за квалитет ETA (European Technical Approval). Но, и факторот работна рака е битен за трајноста на системот, па за правилна изведба постои “ЕВРОПСКО УПАТСТВО за примена на КСиНТИ” (“European Guideline for the Application of ETICS”), во кое детално се објаснети сите функции на составните компоненти, нивната правилна изведба и низа графички прилози со градежни детали.

Клучни зборови:

Составни компоненти на КСиНТИ (ETICS)

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 4-6/2017. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.