Рубрика: Енергетика
Замена на водената пареа со суперкритичен јаглероден диоксид кај електроцентралите
Автор: Мики Крстевски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 9-10/2016.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во термо и нуклеарните електрични централи, добиената топлинска енергија се користи за добивање водена пареа, која понатаму со турбина се претвора во механичка енергија за придвижување на генератор и производство на електрична енергија. Во овој текст ќе стане збор за истражување во коешто ќе се замени водената пареа со критичен CO2 (јаглероден диоксид), гас кој ќе ја зголеми ефективноста на термодинамичкиот процес кој се одвива во турбината.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 9-10/2016. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.