Рубрика: Металство и машинство
Конструирање за почетници (5)
Автор: Владимир Андоновиќ
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-2/2015.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Речиси сите автори процесот на конструирањето го делат на фази (етапи, работни чекори). Сличност постои и кај редоследот на одделните фази, а тие, пак, имаат многу заеднички содржини. Бројот на фазите кај одделните методи е различен, но кај сите нив, одделните фази произлегуваат или се надоврзуваат една на друга. Можноста за поделба на процесот на конструирање на фази, нивниот редослед и многуте заеднички содржини во одделните работни чекори, претставуваат предуслов за создавање воопштен модел на постапка при методското конструирање, згоден за научување и применлив на широк круг проблеми од областа на техниката. Методот го препорачуваме на широк круг читатели кои се занимаваат со конципирање и конструирање на технички производи.

На слика 1 е прикажан блок-дијаграм на воопштен модел на постапка при методското конструирање, а во понатамошните излагања ќе бидат објаснети одделни работни чекори, до избор на оптималното концепциско решение, така што одделните етапи ќе може и практично да се спроведуваат.

Клучни зборови:

Слика 1: Блок-шема на воопштен метод на постапка при методското конструирање

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-2/2015. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.