Рубрика: Металство и машинство
Конструирање за почетници (4)
Автор: Владимир Андоновиќ
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 11-12/2014.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Процесот на конструирање се состои од многу различни активности, но доминираат оние од областа на мислењето. Конструирањето, пред сè, е процес на мислење и процес на трансформација на информациите, при што се поаѓа од идеи и потреби, до комплетен опис на техничкиот систем. За да се реализира саканата трансформација, мора, на определен начин, да се дејствува на влезните информации (операнди) со помош и со директното учество на повеќе оператори. Операторите претставуваат сè она со што може да се постигне потребен ефект, т.е. да се оствари саканата трансформација на влезните информации. За остварување на конечниот резултат, важни се многубројни оператори од кои ќе наведеме неколку најважни.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 11-12/2014. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.